Aktualności2015-11-10

Kluczowe problemy prawa pracy w podmiotach leczniczych
z uwzględnieniem zmian w 2016 roku

W dniu 9 listopada 2015 r. , w sali dydaktycznej Centrum, odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy. Szkolenie było realizowane w formie warsztatowej, wzbogaconej o liczne przykłady. Szkolenie prowadził ekspert prawa pracy Pan Piotr Ciborski. Dodatkową wartością warsztatów był doskonały kontakt prowadzącego z uczestnikami.

Program szkolenia obejmował min.:
  1. Zmianę przepisów Kodeksu pracy w 2016 r.:
    • zmiany w umowach zawieranych na czas określony,
    • możliwość zwolnienia pracownika, w okresie wypowiedzenia, z obowiązku świadczenia pracy,
    • zmiany związane z rodzicielstwem.
  2. Pojęcie czasu pracy. Czas szkoleń. Odpoczynek dobowy i tygodniowy. Praca w godzinach nadliczbowych.
  3. Zasady zdawania zmian.
  4. Tworzenie harmonogramów czasu pracy. Nieobecności w pracy. Ewidencja czasu pracy.


2015-10-16

PODZIĘKOWANIE ZA DŁUGOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ

16 października 2015 r. na spotkaniu zamykającym audyt zewnętrzny nadzoru

odbyło się uroczyste podziękowanie za długoletnią współpracę

Panu inż. Andrzejowi Nowakowi

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,


z okazji przejścia na emeryturę.


Więcej...Dyrektor Mariola Brodowska w imieniu swoim i całej społeczności

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

złożyła podziękowania za ponad 20-letnią pracę na rzecz szpitala.

Padły słowa uznania i szacunku za rzetelność i wzorową pracę.
2015-10-30

Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
zatrudni od zaraz
HYDRAULIKA
2015-10-07

6 października 2015 roku Minister Zdrowia
Prof. Marian Zembala
odwiedził Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Wczoraj Minister Zdrowia Prof. Marian Zembala i Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Elżbieta Rusielewicz odwiedzili Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – ośrodek z ponad 100-letnią tradycją, jedyny w województwie kujawsko-pomorskim prowadzący kompleksową diagnostykę i leczenie chorób płuc, jeden z wiodących ośrodków o tym profilu w Polsce.

Podczas wizyty Pana Ministra w Centrum została poruszona kwestia funkcjonowania pakietu onkologicznego w obszarze chorób płuc. W naszym szpitalu w ciągu 6 miesięcy funkcjonowania pakietu onkologicznego z powodu raka płuca zoperowano o 30% więcej chorych niż w analogicznym okresie w 2014 roku.

Omówiono też problemy opieki nad pacjentami przygotowanymi do przeszczepu i po przeszczepie płuc. Obecnie 3 pacjentów naszego ośrodka jest po udanym przeszczepie płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ważnym tematem spotkania z Panem Ministrem były problemy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w oddziałach chorób płuc w Polsce.

W 2011 roku środowisko bydgoskich pulmonologów i Polskie Towarzystwo Chorób Płuc było inicjatorem powołania w Polsce w strukturach istniejących oddziałów chorób płuc pododdziałów o pośrednim stopniu intensywności prowadzących nieinwazyjną wentylację mechaniczną. W 2013 roku w Ministerstwie Zdrowia wypracowano nowe rozwiązania, które dają podstawę prawną do tworzenia stanowisk czy pododdziałów nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w oddziałach chorób płuc. To wielki przełom w polskiej pneumonologii i wielka zasługa Minister Teresy Piotrowskiej, która przez cały czas wspierała nasze działania. Mamy świadomość, że rozwój nieinwazyjnej wentylacji w Polsce będzie rozwijał się stopniowo, ale został poczyniony pierwszy bardzo ważny krok. Wczoraj podczas wizyty Ministra Mariana Zembali w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii omówiono problemy związane ze stosowaniem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w oddziałach pulmonologicznych w Polsce i przedstawiono sposoby ich rozwiązania.

Zaprezentowano też wizję rozwoju naszego szpitala.
2015-08-13

Informacja o dniu wolnym od pracy (14 sierpnia 2015r.)


2015-07-10

Informacja dla pacjentów w sprawie dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania


2015-05-06

Życzenia z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej


2015-04-16

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

tel. 0 52 32 56 600, fax 0 52 32 56 666

OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY

na sprzedaż samochodu ciężarowego
IVECO DAILY TRUCK 65C15Ostatnia aktualizacja: 2015-04-16


2015-04-01

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia i spokoju oraz wiosennej siły w pokonywaniu codziennych trudności.
Świąteczne dni niech będą
czasem pielęgnowania tradycji, serdecznych spotkań
i dobrego wypoczynku.


Dyrekcja i Pracownicy KPCP
w Bydgoszczy


Bydgoszcz, kwiecień 2015r.


2015-03-23

24 marca
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

Ustanowiony w rocznicę wykrycia (1882r.) prątka gruźlicy przez niemieckiego lekarza Roberta Kocha


W roku 2015, Światowy Dzień Walki z Gruźlicą obchodzony jest
pod hasłem:


Trzy miliony chorych na gruźlicę na świecie nie ma dostępu
do systemu opieki medycznej. Wykryj. Lecz. Wylecz wszystkich


„Gruźlica, może bardziej niż inna choroba jest soczewką, w której można przyjrzeć się społeczeństwu (…). Przynosi odpowiedź jak społeczeństwo spogląda na tych
z marginesu, od bezdomnych, narkomanów, zakażonych HIV, do imigrantów
i przestępców.”
               (COKER, 2000, s.16)

Gruźlica nadal jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na naszym globie.

Więcej...

W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak na świecie obserwuje się tendencję zmniejszania się zapadalności na gruźlicę. Jednocześnie diagnozowane są ciężkie postacie gruźlicy m.in. gruźlicy prosówkowej (rozsianej).

W 2014r., w województwie kujawsko-pomorskim gruźlicę rozpoznano u 267 osób, z czego 213 przypadków (tj. 79%) to pacjenci objęci leczeniem zlokalizowanego w Smukale Oddziału Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Wyspecjalizowana kadra medyczna, doskonałe zaplecze diagnostyczne, wykorzystanie technik molekularnych, stosowanie skutecznych leków to niewątpliwe atuty tut. Centrum.

W regionie kujawsko-pomorskim KPCP jest największym ośrodkiem kompleksowego diagnozowania i leczenia gruźlicy oraz wszystkich schorzeń pulmonologicznych.

W naszym regionie, dane epidemiologiczne dowodzą, że najwięcej przypadków gruźlicy notuje się w miastach wśród osób czynnych zawodowo, w wieku poniżej 60. roku życia.

Do stałej, profesjonalnej czujności w zakresie zachorowalności na gruźlicę i skutecznego jej leczenia zobowiązują niepokojące dane. W roku 2014, w naszym regionie odnotowano 13 zgonów z powodu gruźlicy. W grupie tej, 4 osoby to pacjenci poniżej 50. roku życia.

Mimo działań edukacyjnych i profilaktycznych, spory odsetek chorych na gruźlicę pozostaje niewychwycony. Gruźlica jest wielokrotnie rozpoznawana zbyt późno, przy okazji badań diagnostycznych w związku z leczeniem innych schorzeń. Jest to niebezpieczne dla danego pacjenta oraz stanowi potencjalne poważne zagrożenie dla osób, które przez codzienny kontakt z chorym na gruźlicę mogły zostać zakażone. Zakażenie gruźlicą nie jest tak łatwe jak w przypadku np. grypy, ale jeden chory może w ciągu roku zakazić 10-15 osób ze swojego otoczenia, które w efekcie tego mogą zachorować na gruźlicę.

Bezwzględnie należy zachować czujność w przypadku poniższych objawów:

- kaszel utrzymujący się przez co najmniej 3 tygodnie, początkowo suchy, a potem wilgotny z wykrztuszaniem śluzowej lub ropnej wydzieliny,
- krwioplucie,
- duszność,
- ból w klatce piersiowej,
- gorączka lub stany podgorączkowe, nocne poty, utrata masy ciała, osłabienie oraz łatwe męczenie się przy niewielkim wysiłku.


Powyższe objawy mogą występować również w innych chorobach płuc, ale aby to stwierdzić należy pilnie skonsultować się z lekarzem, najlepiej pulmonologiem, który zdecyduje o badaniach i dalszym leczeniu.

Gruźlica w ponad 94% dotyczy płuc. Chory przy mówieniu, kichaniu, kaszlu wydala prątki gruźlicy. Chory prątkujący musi być bezwzględnie izolowany jako źródło zakażenia. Leczenie w specjalistycznym szpitalu trwa minimum 30 dni, a faktyczny czas leczenia uzależniony jest od stadium zaawansowania choroby. Dalsze leczenie trwa około pół roku i wymaga wzmożonej dyscypliny w zakresie przyjmowania leków oraz ogólnej higieny życia /wypoczynek, odżywianie/. Niewłaściwie prowadzone leczenie, przerwy w leczeniu, nieregularne przyjmowanie leków, prowadzą do gruźlicy wielolekoopornej, której leczenie jest wieloletnie, kosztowne i niestety nie zawsze skuteczne.

Niezmiennie, zachorowaniu na gruźlicę sprzyja życie w biegu, w ciągłym stresie oraz uzależnienia (alkohol, papierosy, narkotyki). Rozprzestrzenianiu się gruźlicy sprzyjają również złe warunki społeczno - ekonomiczne, zakażenie HIV, bezdomność oraz czynniki biologiczne /leczenie immunosupresyjne, leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby onkologiczne/.

Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny i techniki medycznej, gruźlica nie jest aktualnie już tylko problemem medycznym. Ze względu na swą specyfikę i złożoność, gruźlica pozostaje istotnym zagadnieniem zdrowia publicznego.2015-01-29

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy będąc w województwie kujawsko-pomorskim wiodącym ośrodkiem w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń płuc oraz układu oddechowego, z dniem 1-stycznia 2015r. realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w ramach SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:
z 2014 roku z 2013 roku z 2012 roku z 2008 roku


copyright © KPCP Bydgoszcz 2012