Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 30000 EURO ( 2020 rok )

Nr postępowania: 01 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG PRALNICZYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-11Nr postępowania: 02 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
GAZÓW MEDYCZNYCH
W BUTLACH I ZBIORNIKACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄ
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-13


Nr postępowania: 03 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH
ORAZ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-16Nr postępowania: 04 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJOstatnia aktualizacja: 2020-04-29Nr postępowania: 05 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHOstatnia aktualizacja: 2020-02-19Nr postępowania: 06 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
I PAPIERU TOALETOWEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓWOstatnia aktualizacja: 2020-03-26Nr postępowania: 07 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW,
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH
I WYROBÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-12Nr postępowania: 08 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19Nr postępowania: 10 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC ŚWIADCZEŃ
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WARUNKCH
DOMOWYCH DLA PACJENTÓW KPCP
W BYDGOSZCZY


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-28Nr postępowania: 11 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-20Nr postępowania: 12 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO,
MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
DO ANALIZATORÓW ORAZ
DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-26Nr postępowania: 13 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY OCHRONNEJ
ORAZ SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15Nr postępowania: 14 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-03Nr postępowania: 15 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH
I CIASTKARSKICH ORAZ MIĘSA
I WĘDLIN WIEPRZOWYCHOstatnia aktualizacja: 2020-04-21Nr postępowania: 16 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-30Nr postępowania: 17 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH – MIKROBIOLOGICZNYCH
ORAZ DZIERŻAWĘ APARATURY

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-09Nr postępowania: 18 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
I SZWÓW CHIRURGICZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-09Nr postępowania: 19 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI RĄK
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓWOstatnia aktualizacja: 2020-07-08Nr postępowania: 20 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW,
MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
I KALIBRATORÓW
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
ORAZ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI
ZYŻYWALNYCH DO ANALIZATORA
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-26

Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012