Biuletyn informacji publicznej

Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy
Podstawowe dane rejestrowe:
  • REGON: 092356930
  • NIP: 554-22-36-658
  • KRS: 0000063546


Biuletyn redaguje: Andrzej Cegła
85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
tel. +48 52 32 56 776, fax +48 52 32 56 606
e-mail: informatyka@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

Główne linki:

www.bip.gov.pl
www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

Dane uaktualniono 17.02.2011r.WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJPONOWNE WYKORZYSTYWANIEcopyright © KPCP Bydgoszcz 2012