>
<          
     

DYREKTOR Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologiimgr Mariola Brodowska

Pion DyrektoraZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwalek. Bogusław Jasik

Pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwamgr Bernadeta Hołysz

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Finansowychmgr Krzysztof Malatyński

Pion Z-cy Dyrektora
ds Ekonomiczno - Finansowych


Z-ca Dyrektora
ds. Administracji i Logistykimgr Małgorzata Pałka

Pion Z-cy Dyrektora
ds. Administracji i Logistyki
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012