Konkursy ofert


Nr postępowania: 01/N.KSN/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie
badań genetycznych
w nowotworach złośliwych płucOstatnia aktualizacja: 2017-04-14Postępowanie nr 10/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:
wykonywanie opisów badań
tomografii komputerowej
i rentgenodiagnostyki klasycznej
w systemie teleradiologicznym
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-30Postępowanie nr 11/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-09-26Postępowanie nr 12/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-25Postępowanie nr 2/F/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczenia zdrowotne udzielane
przez fizjoterapeutę
w ramach programu rehabilitacji pneumonologicznej
w warunkach domowych dla chorych na POCHP
po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
w szpitaluOstatnia aktualizacja: 2017-11-30Postępowanie nr 13/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
szpitalnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie radiologii
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 14/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału
Rehabilitacji Oddechowej
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 15/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie rehabilitacji medycznej
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału rehabilitacji
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 15/L/2017

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarza
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie rehabilitacji medycznej
wraz z obowiązkiem zastępowania Koordynatora Oddziału rehabilitacji
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2017-12-14Postępowanie nr 1/F/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia Respiratorem


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09Postępowanie nr 1/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09Postępowanie nr 2/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09Postępowanie nr 4/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Diagnostyczno - Obserwacyjnego
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-16Postępowanie nr 5/L/2018

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Leczenia Gruźlicy i Chorób płuc
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-16
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012