ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

tel. 52 32-56-600
fax 52 32-56-606

E-mail: kpcp@kpcp.pl
ADRES JEDNOSTKI W SMUKALE

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

ul. Meysnera 9
85-472 Bydgoszcz

tel. 52 32 79 300
 52 32 79 329

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP) /KPCPBDG/SkrytkaESP


SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1 SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9
SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1

Centrala, portiernia, informacja 52 32 56 600
52 32 56 700

Sekretariat 52 32 56 735
Sekretariat fax 52 32 56 606
Kancelaria 52 32 56 793

Dyrektor 52 32 56 735
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 52 32 56 742
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 52 32 56 796
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 52 32 56 750

Dział Organizacyjno - Prawny 52 32 56 614
Pełnomocnik ds. Controlingu Zarządczego 52 32 56 753
Specjalista ds. Administracyjno-Ekonomicznych 52 32 56 765
Służby ds. BHP i P. Poż. 52 32 56 610

Radca Prawny 52 32 56 748

Kierownik Opieki Medycznej,
Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji
52 32 56 604

Pełnomocnik ds. Pacjenta 52 32 56 614

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 52 32 56 764

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej 52 32 56 616

Inspektor Ochrony Danych 52 32 56 776

Administrator Systemów Informatycznych 52 32 56 776
52 32 56 741

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 52 32 56 764

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 52 32 56 780

Specjalista ds. Epidemiologii 52 32 56 610

Dział Kadr i Płac
Kierownik 52 32 56 768
Kadry 52 32 56 709
Płace 52 32 56 708

Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej
i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik 52 32 56 751
Statystyka 52 32 56 605
Kontraktowanie 52 32 56 798
fax 52 32 56 718

Dział Finansowo - Księgowy
Główny Księgowy 52 32 56 734
Księgowość 52 32 56 707
Kasa 52 32 56 745
Planowanie i Koszty 52 32 56 746

Izba przyjęć
Izba Przyjęć 52 32 56 719
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 720
Informacja głosowa o wymazach w kierunku COVID-19 52 32 56 613
Gabinet lekarski 52 32 56 619
Gabinet lekarski i pielęgniarki 52 32 56 650
Przyjęcia planowe 52 32 56 611
EKG 52 32 56 706

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Koordynator 52 32 56 781
Gabinet lekarski 52 32 56 780
Sekretariat 52 32 56 782
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 642
Gabinety zabiegowe 52 32 56 642
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 777
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 778
Gabinet lekarski 52 32 56 723

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
Koordynator 52 32 56 769
Gabinet lekarski 52 32 56 770
Sekretariat 52 32 56 766
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 767
Gabinety zabiegowe 52 32 56 767
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 630

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem NWM i Pododdziałem
Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
Koordynator 52 32 56 652
Gabinet lekarski 52 32 56 771
Gabinet lekarski 52 32 56 772
Lekarz dyżurny 52 32 56 788
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 744
Pielęgniarka koordynująca 52 32 56 768

  Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
  Sekretariat 52 32 56 773
  Gabinet zabiegowy 52 32 56 661
  Laboratorium Snu 52 32 56 608

  Pododdział NWM
  Sekretariat 52 32 56 657
  Gabinet Zabiegowy 52 32 56 774

Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 612
Gabinet lekarski 52 32 56 730
Gabinet lekarski 52 32 56 740
Gabinet lekarski 52 32 56 797
Sekretariat 52 32 56 645
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 732
Gabinet zabiegowy 52 32 56 731
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 799

Oddział Onkologiczno - Pulmonologiczny
z Chemioterapią
Koordynator 52 32 56 787
Gabinet lekarski 52 32 56 785
Sekretariat 52 32 56 622
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 786
Gabinety zabiegowe 52 32 56 786
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 768
Dyzurka pielęgniarek - Klinika 52 32 56 649

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Koordynator 52 32 56 710
Gabinet lekarski 52 32 56 722
Sekretariat 52 32 56 711
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 757
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 52 32 56 758
Gabinet zabiegowy PZP 52 32 56 643
Gabinet zabiegowy 52 32 56 648
Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny 52 32 56 728
Sala pooperacyjna 52 32 56 646
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 729

Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 638

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator 52 32 56 638
Gabinet lekarski 52 32 56 725
REANIMACJA 52 32 56 644
Sekretariat 52 32 56 639
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 724
Sala Wybudzeń przy Bloku Oper. 52 32 56 651
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 726

Blok Operacyjny
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 715
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 717
Pokój administracyjny 52 32 56 715
Sala operacyjna A 52 32 56 658
Sala operacyjna B 52 32 56 659
Sala Wybudzeń 52 32 56 651

Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc
z Poradniami specjalistycznymi
Kierownik 52 32 56 628
Rejestracja 52 32 56 733
Gabinet lekarski - Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 52 32 56 607
Gabinet lekarski - Poradnia Alergologiczna 52 32 56 626
Gabinet lekarski - Poradnia Torakochirurgiczna 52 32 56 625
Gabinet lekarski dla dzieci 52 32 56 753
Gabinet zabiegowy 52 32 56 617

Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
i Niewydolności Oddychania
Gabinet lekarski 52 32 56 737
Rejestracja (8.00 - 11.00) 52 32 56 618
Poradnia Pulmonologiczna (7.00 - 19.00) 52 32 56 738
Gabinet Pulmonologiczny 1 52 32 56 641
Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem 52 32 56 629
Pracownia Spirometryczna 52 32 56 739

Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii
Gabinet lekarski 52 32 56 623
Rejestracja 52 32 56 622
Gabinet pielęgniarki 52 32 56 621
Gabinet konsylium 52 32 56 654

Zakład Radiologii
Kierownik 52 32 56 712
Rejestracja 52 32 56 616
Technicy RTG 52 32 56 615
Lekarze 52 32 56 655

Pracownia Endoskopowa
Kierownik 52 32 56 653
Pracownia 52 32 56 727

Laboratorium Analityczne
Kierownik 52 32 56 760
Pracownia 52 32 56 761
Pracownia serologiczna / Bank Krwi 52 32 56 762

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik 52 32 56 792
Rejestracja 52 32 56 791
Asystenci 52 32 56 789
FAX 52 32 56 790

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik 52 32 56 747
Sterylizacja 52 32 56 736

Apteka
Kierownik 52 32 56 713
Pracownia 52 32 56 704

Sekcja Informatyki
Kierownik
Informatycy
52 32 56 741
52 32 56 776

Dział Aparatury, Sprzętu Medycznego i Zaopatrzenia
Aparatura i Sprzet Medyczny 52 32 56 666
Zaopatrzenie 52 32 56 721
Gospodarowanie Środkami Trwałymi 52 32 56 721

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik 52 32 56 795
Dział 52 32 56 609

Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Kierownik 52 32 56 705
Biuro działu 52 32 56 749
Inwestycje 52 32 56 660
Warsztaty 52 32 56 794
Magazyn 52 32 56 763
Zespół Gospodarczy - Koordynator 52 32 56 756

Zakład Patomorfologii
Kierownik 52 32 56 703

Dział Żywienia
Kierownik 52 32 56 601
Biuro działu 52 32 56 602
Kuchnia 52 32 56 754

Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego
Kierownik 52 32 56 716
Dział 52 32 56 716

Bufet - ulica Seminaryjna 52 32 56 775SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9

Centrala, portiernia, informacja 52 32 79 300
52 32 79 329

Lekarz dyżurny 52 32 79 335/341/342/347

Oddział Rehabilitacji / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Koordynator 52 32 79 335
Sekretariat 52 32 79 322
Lekarz - łączony przez sekretariat 52 32 79 322
Psycholog 52 32 79 336
Sala gimnastyczna 52 32 79 303
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 367
Dyżurka pielegniarek 52 32 79 313
Socjalny 52 32 79 339
Zabiegowy 52 32 79 325
Sala gimnastyczna 52 32 79 331
Sala gimnastyczna 52 32 79 332
Fizykoterapia 52 32 79 302
Masaż 52 32 79 373
Hydroterapia 52 32 79 370
Pacjenci 52 32 79 338

Oddział Rehabilitacji Oddechowej
Gabinet Lekarski 52 32 79 308
Gabinet Diognostyczno - Zabiegowy 52 32 79 311
Pokój Przygotowań Pielęgniarskich 52 32 79 359

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OG
Koordynator 52 32 79 342
Lekarz 52 32 79 341
Specjalista ds. Uzależnień 52 32 79 308
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 79 344
Sekretariat 52 32 79 309
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 344
Zabiegowy 52 32 79 316
Pacjenci 52 32 79 343

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OLG
Lekarz 52 32 79 347
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 79 350
Sekretariat 52 32 79 350
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 346

Pozostałe
RTG 52 32 79 317
Rozdzielnia posiłków 52 32 79 327
Warsztat 52 32 79 330
Warsztat 52 32 79 333
Kotłownia, Sterylizacja 52 32 79 324
Hotel 52 32 79 334
IMPEL 52 32 79 315

Numery telefonów na kartę
Oddział Rehabilitacji 802 00 95

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - odcinek OG 802 09 91

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - odcinek OLG 802 09 28

Hotel 802 00 90

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012