>
<          
     


ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ

Kujawsko - Pomorskie
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

tel. 52 32-56-600
fax 52 32-56-606

E-mail:
ADRES JEDNOSTKI W SMUKALE

Kujawsko - Pomorskie
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

ul. Meysnera 9
85-472 Bydgoszcz

tel. 52 32 79 300
 52 32 79 329


SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1 SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9
SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1

Centrala, portiernia, informacja 52 32 56 600
52 32 56 700

Sekretariat 52 32 56 735
Sekretariat fax 52 32 56 606
Kancelaria 52 32 56 793

Dyrektor 52 32 56 735
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 52 32 56 735
Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki 52 32 56 768
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych 52 32 56 796
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 52 32 56 750

Lekarz dyżurny szpitala 52 32 56 619

Radca Prawny 52 32 56 748

Służby BHP 52 32 56 793

Specjalista ds. Obrony Cywilnej 52 32 56 764

Izba przyjęć
Kierownik 52 32 56 720
Izba przyjęć 52 32 56 719
Lekarz Dyżurny - Lekarze 52 32 56 619

Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc
Koordynator 52 32 56 787
Gabinet lekarski 52 32 56 785
Sekretariat 52 32 56 784
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 786
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 56 786

Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii
Gabinet lekarski 52 32 56 623
Rejestracja 52 32 56 622
Gabinet pielęgniarki 52 32 56 621

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
Koordynator 52 32 56 769
Gabinet lekarski 52 32 56 770
Sekretariat 52 32 56 766
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 767
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 56 767

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
Koordynator 52 32 56 771
Gabinet lekarski 52 32 56 772
Sekretariat 52 32 56 773
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 56 774
Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu 52 32 56 608

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Gruźlicy i Chorób Płuc
Koordynator 52 32 56 740
Gabinet lekarski 52 32 56 730
Sekretariat 52 32 56 731
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 732
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 56 799

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Koordynator 52 32 56 781
Gabinet lekarski 52 32 56 780
Sekretariat 52 32 56 782
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 777
Pielęgniarka Oddziałowa 52 32 56 778
Pokój lekarza dyżurnego 52 32 56 788

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Koordynator 52 32 56 710
Sekretariat 52 32 56 711
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 757
Pielęgniarka Oddziałowa 52 32 56 729
Pokój lekarzy 52 32 56 722
Gabinet zabiegowy 52 32 56 758
Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny 52 32 56 728

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator 52 32 56 638
Gabinet lekarski 52 32 56 725
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 724
Pielęgniarka Oddziałowa 52 32 56 726

Apteka szpitalna
Kierownik 52 32 56 713
Ekspedycja 52 32 56 704

Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
i Niewydolności Oddychania
Gabinet lekarski 52 32 56 737
Rejestracja (8.00 - 11.00) 52 32 56 618
Poradnia Pulmonologiczna (7.00 - 19.00) 52 32 56 638
Gabinet Pulmonologiczny 1 52 32 56 641
Gabinet Pulmonologiczny 2 52 32 56 640
Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem 52 32 56 629
Pracownia Spirometryczna 52 32 56 739
Ergospirometria 52 32 56 611

Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Kierownik 52 32 56 628
Rejestracja 52 32 56 733
Gabinet lekarski - Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 52 32 56 607
Gabinet lekarski - Poradnia Alergologiczna 52 32 56 626
Gabinet lekarski - Poradnia Torakochirurgiczna 52 32 56 625
Gabinet lekarski dla dzieci 52 32 56 753
Gabinet zabiegowy 52 32 56 617

Zakład Radiologii
Kierownik 52 32 56 712
Rejestracja 52 32 56 616
Pracownie RTG i KT 52 32 56 615
Pracownie USG 52 32 56 620

Pracownia Endoskopowa 52 32 56 727

Zakład Patomorfologii
Kierownik 52 32 56 703
Laboratorium 52 32 56 702

Laboratorium Analityczne
Kierownik / Pokój socjalny 52 32 56 760
Pracownia 52 32 56 761
Pracownia serologiczna / Bank Krwi 52 32 56 762

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik 52 32 56 792
Rejestracja 52 32 56 791
Asystenci 52 32 56 789

Zakład Kontroli Zakażeń Szpitalnych 52 32 56 610

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik 52 32 56 747
Sterylizacja 52 32 56 736

Dział Kadr i Płac
Kierownik / Stanowisko ds. osobowych 52 32 56 709
Stanowiska ds. płac 52 32 56 708

Dział Finansowo - Księgowy
Główny księgowy 52 32 56 734
Inspektorzy 52 32 56 707
Kasa 52 32 56 745
Planowanie i Koszty 52 32 56 746

Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej
i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik 52 32 56 751
Pracownicy Działu:
- statytystyka medyczna
- kontraktowanie, rozliczanie świadczeń

52 32 56 605
52 32 56 798

Sekcja Informatyki
Kierownik
Starszy inspektor ds. Informatyki
Starszy inspektor ds. Informatyki
Starszy inspektor ds. Informatyki
52 32 56 741

52 32 56 776

Stanowisko ds. Sprzętu i Aparatury Medycznej 52 32 56 666

Stanowisko ds. Administracyjno - Organizacyjnych 52 32 56 614

Dział Zamówień Publicznych 52 32 56 609

Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Kierownik 52 32 56 705
Dział 52 32 56 749
Warsztat 52 32 56 794/765/795
Specjalista ds. Gospodarczych 52 32 56 756
Magazyn 52 32 56 763
Magazyn Bielizny Szpitalnej 52 32 56 755
Zaopatrzenie 52 32 56 721

Dział Żywienia
Kierownik 52 32 56 601
Dział 52 32 56 602
Kuchnia 52 32 56 754

Bufet - ulica Seminaryjna 52 32 56 775SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9

Centrala, portiernia, informacja 52 32 79 300
52 32 79 329

Lekarz dyżurny 52 32 79 335/341/342/347

Oddział Rehabilitacji / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Koordynator 52 32 79 335
Sekretariat 52 32 79 322
Lekarz - łączony przez sekretariat 52 32 79 322
Psycholog 52 32 79 336
Sala gimnastyczna 52 32 79 303
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 367
Dyżurka pielegniarek 52 32 79 313
Socjalny 52 32 79 339
Zabiegowy 52 32 79 325
Sala gimnastyczna 52 32 79 331
Sala gimnastyczna 52 32 79 332
Fizykoterapia 52 32 79 302
Masaż 52 32 79 373
Hydroterapia 52 32 79 370
Pacjenci 52 32 79 338

Oddział Rehabilitacji Oddechowej
Gabinet Lekarski 52 32 79 308
Gabinet Diognostyczno - Zabiegowy 52 32 79 311
Pokój Przygotowań Pielęgniarskich 52 32 79 359

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OG
Koordynator 52 32 79 342
Lekarz 52 32 79 341
Specjalista ds. Uzależnień 52 32 79 308
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 79 344
Sekretariat 52 32 79 309
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 344
Zabiegowy 52 32 79 316
Pacjenci 52 32 79 343

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OLG
Lekarz 52 32 79 347
Pielęgniarka oddziałowa 52 32 79 350
Sekretariat 52 32 79 350
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 346

Pozostałe
RTG 52 32 79 317
Rozdzielnia posiłków 52 32 79 327
Warsztat 52 32 79 330
Warsztat 52 32 79 333
Kotłownia, Sterylizacja 52 32 79 324
Hotel 52 32 79 334
IMPEL 52 32 79 315

Numery telefonów na kartę
Oddział Rehabilitacji 802 00 95

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - odcinek OG 802 09 91

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - odcinek OLG 802 09 28

Hotel 802 00 90

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012