standardy kontroli zarzadczej - KONTROLA ZARZĄDCZA Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Idź do spisu treści

Menu główne

standardy kontroli zarzadczej

Standardy kontroli zarządczej  


Komunikat w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ukazał się w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 15, pozycja nr 84, z 30 grudnia 2009 r. Niniejsze „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Należy je traktować jak wskazówki Ministra Finansów dotyczące zasad budowania systemów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Sektor finansów publicznych obejmuje organizacje różnej wielkości, wykonujące różnorodne zadania i funkcjonujące w różnych formach, stąd też standardy zostały sformułowane w sposób jak najbardziej ogólny i zwięzły. Mają one bowiem służyć wszystkim. W zamyśle Ministra Finansów standardy mają być podstawą do tworzenia lub opisywania bardziej szczegółowych rozwiązań i dokumentów, które poszczególne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego lub ministrowie kierujący działami administracji rządowej opracują adekwatnie do własnych potrzeb.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego