Laboratorium Analityczne
ul. Seminaryjna 1
85 -326 Bydgoszcz
wejście C1, parter


TELEFONY:

REJESTRACJA i PRACOWNIA +48 52 32 56 761
PRACOWNIA SEROLOGII I BANK KRWI +48 52 32 56 762
KIEROWNIK +48 52 32 56 760

e-mail:


Laboratorium Analityczne stanowi część pionu diagnostyki K-PCP w Bydgoszczy. Siedziba Laboratorium znajduje się w gmachu głównym K-PCP przy ul. Seminaryjnej 1 wejście D. Laboratorium jest zarejestrowane w krajowej ewidencji laboratoriów diagnostycznych. Badania wykonywane są całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod nadzorem diagnostów laboratoryjnych. Przyjmowanie materiału do badań odbywa się w godzinach od 7.00 - 8.30. Odbiór wyników badań po 14.00 lub dnia następnego. • Personel
 • Usługi
 • Pracownie
 • Wyposażenie
 • Kontrola Jakości
 • System komputerowy
 • Certyfikaty
 • Kontakt


Personel

mgr Sławomira Balcerak
specjalista analityki klinicznej
- kierownik

mgr Karolina Laskowska
I° specjalizacji z analityki klinicznej

- asystent diagnostyki laboratoryjnej

mgr Józefa Zawadzka
I° specjalizacji z analityki klinicznej

- asystent diagnostyki laboratoryjnej

mgr Ilona Szaulewicz
I° specjalizacji z analityki klinicznej

- asystent diagnostyki laboratoryjnej

mgr Ewa Łoś- Tomaszewska

- młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

mgr Kinga Bleja

- diagnosta laboratoryjny

Ewa Binkul

- starszy technik analityki medycznej

Małgorzata Iskra

- starszy technik analityki medycznej

Małgorzata Krygier

- starszy technik analityki medycznej

Agata Zawiślak

- starszy technik analityki medycznej

Mariola Grabowska

- starszy laborant

Maria Bednarek

- starszy laborant

Urszula Koperska

- starsza rejestratorka medyczna


Badania wykonuje zespół osób składający się z magistrów analityki medycznej ( z I° i II° specjalizacji ) i techników analityki medycznej z długoletnim stażem pracy w Laboratorium Analitycznym. Pracownicy podlegają stałym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym podnoszącym ich kwalifikacje. Diagności laboratoryjni biorą udział w kursach, szkoleniach naukowych i zjazdach Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.


Usługi
 • Badania laboratoryjne wykonywane są dla oddziałów szpitalnych , poradni przyszpitalnych oraz oddziałów sanatoryjnych przy ul. Meysnera 9
 • Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie lub dla zleceniodawców z innych placówek po wcześniejszym podpisaniu umowy
 • Materiał do badań nie wykonywanych w Laboratorium może być pobrany i wysłany do wykonania w innych placówkach
 • Pobieranie krwi odbywa się wyłącznie przy pomocy systemu zamkniętego, który zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i personelu pobierającego
 • Świadczone usługi w Laboratorium Analitycznym dotyczą badań z zakresu: hematologii, układu krzepnięcia ,serologii grup krwi, równowagi kwasowo - zasadowej i wodno-elektrolitowej, biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, analityki ogólnej.

Pracownie

Prowadzimy następujące pracownie diagnostyczne:
 • Biochemii klinicznej
 • Hematologii i Koaguologii
 • Serologii grup krwi
 • Równowagi Kwasowo - Zasadowej i Elektrolitów
 • Analityki Ogólnej
 • Immunodiagnostyki

Wyposażenie

Pracownie są wyposażone w analizatory i sprzęt laboratoryjny uznanych firm diagnostycznych, zapewniający wysoką precyzję i wiarygodność wykonywanych badań, takie jak:

 • Analizator biochemiczny Horiba ABX Pentra 400
 • Analizator hematologiczny 5-diff Sysmex XT 1800i, Sysmex XS1000i
 • Koagulometr K-3002 Optic
 • Urządzenie do suchego kondycjonowania osocza Sahara
 • Analizator parametrów krytycznych ABL 835
 • Analizator Równowagi Kwasowo - Zasadowej Rapidlab 248
 • Analizator elektrolitów Rapidchem 744
 • Czytnik pasków do moczu Clinitek Status
 • Wirówka z zestawem cytologicznym Cytoset do wykonywania preparatów z płynów z jam ciała
 • Mikroskop laboratoryjny Eclipse E- 50i NIKON
 • Mikroskop fluorescencyjny Eclipse E- 200 NIKON
 • Analizator immunologiczny VIDAS PC

Podlegają one konserwacji i okresowym przeglądom technicznym wykonywanym przez autoryzowane serwisy. Producentami odczynników laboratoryjnych są nie tylko renomowane firmy zagraniczne takie jak: bio-Merieux, Sysmex, Siemens, Horiba ABX, ale również wiele lat działające firmy polskie.Kontrola Jakości

W Laboratorium prowadzona jest kontrola jakości badań nadzorowana przez diagnostów laboratoryjnych:

 • Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna
 • Okresowa kontrola międzylaboratoryjna

W ramach kontroli międzylaboratoryjnej Laboratorium bierze udział w:

 • Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi
 • Programie Okresowym Zewnętrznej Oceny Jakości (EQA) organizowany przez Labquality Helsinki prowadzony przez Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med z siedzibą w Gdańsku
 • krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS e-check wykonywanych na analizatorze Sysmex XT 1800i
 • Międzylaboratoryjnym Programie Jakości (Quality Assesment) prowadzony przez Instytut Zapewniania Jakości firmy EUROIMMUN AG w zakresie autoimmunologii.

W celu poprawy jakości świadczonych usług K-PCP (w tym Laboratorium Analityczne) wdrożyło i doskonali System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009.System komputerowy

Zlecenia badań laboratoryjnych, ich rejestracja i przesyłanie wyników na oddziały szpitalne odbywa się z zastosowaniem szpitalnego systemu informatycznego HIPOKRATES . Wyniki badań przesyłane są bezpośrednio z analizatora za pośrednictwem szpitalnej sieci informatycznej na oddział a wydawane są w postaci wydruku komputerowego. Wyniki badań zlecanych przez jednostki K-PCP nie objętych programem HIPOKRATES, zlecanych z innych placówek ,zleceniodawców płatnych wydawane są na odpowiednich drukach wyników obowiązujących w K-PCP lub w formie oryginalnych wydruków z aparatów. Wszystkie formy wydawanych wyników badań zawierają zakresy norm i są autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.Certyfikaty

Laboratorium Analityczne K-PCP posiada następujące certyfikaty i zaświadczenia:


Zaświadczenie uczestnictwa
w Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych

(Centralny Ośrodek Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - Łódź)
Certyfikaty uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Labquality - Helsinki

(Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med. Gdańsk)
Zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej

(Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa )
Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS e-check wykonywanych na analizatorze Sysmex XT 1800
Certyfikaty uczestnictwa w Międzylaboratoryjnym Programie Jakości (Quality Assesment) (Instytut Zapewniania Jakości firmy EUROIMMUN AG)PLIKI DO POBRANIA:Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012