Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
bydynek D, II piętro


NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 710
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 722
KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ +48 52 32 56 729
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 757
SEKRETARIAT +48 52 32 56 711

e-mail: kpcp-ch@kpcp.plZESPÓŁ LEKARSKI:

dr n. med. Krzysztof Cieśliński - koordynator oddziału
specjalista chirurgii klatki piersiowej


dr n. med. Adam Wojcieszko
specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej,
konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
 

lek. Marek Baliński
specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej
 

lek. Wojciech Pawlak
specjalista chirurgii klatki piersiowej i specjalista chirurgii ogólnej
 

lek. Artur Bała
specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej
 

lek.Janusz Pepliński
specjalista chirurgii klatki piersiowej
 

lek.Jacek Pypkowski
specjalista chirurgii ogólnej
 ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

mgr Marzena Komidzierska
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
- koordynator opieki medycznej

mgr Beata Amerska
specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

- pielęgniarka koordynujaca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
INFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział torakochirurgiczny naszego Centrum jest jedynym w Regionie Kujawsko-Pomorskim ośrodkiem, który ma możliwości kompleksowego leczenia i diagnostyki chorób śródmiąższowych, gruźlicy płuc, rozedmy pęcherzowej oraz urazów klatki piersiowej.

Wykonujemy wszystkie typy planowych operacji z zakresu tchawicy, oskrzeli, płuc, przełyku, przepony, guzów śródpiersia i ściany klatki piersiowej. Przez 24 godz. na dobę oddział przyjmuje i zaopatruje nagłe stany zagrożenia życia (urazy klatki piersiowej, ciała obce, odmy jamy opłucnej).

Wykonujemy operacje przy użyciu najnowszego sprzętu (staplery, technika video, laser). W oddziale wykonuje się rocznie ok. 450 dużych operacji i ok. 500 mniejszych zabiegów diagnostycznych (drenaże, biopsje węzłów chłonnych, biopsje transtorakalne).

Wdrażamy program małoinwazyjnych technik leczenia raka płuca.

W leczeniu operacyjnym zwraca uwagę niski wskaźnik (poniżej średniej krajowej) śmiertelności okołooperacyjnej (ok. 1%).

Leczenie w oddziale charakteryzuje się krótkim okresem pobytu przed zabiegiem operacyjnym do 48 godzin.

Oddział jest nowocześnie zmodernizowany i zorganizowany (sale 3-łóżkowe z węzłem sanitarnym), nowoczesnym systemem alarmowym, niezależnym oświetleniem i telewizją kablową. W oddziale prowadzona jest kompleksowa i na wysokim poziomie opieka pielęgniarska oraz rehabilitacja przed- i pooperacyjna. Pomieszczenia oddziału są ekologiczne, zapewniające wysoki poziom higieny.

Na podkreślenie zasługuje korzystna dla obu stron współpraca z Poradnią Chemioterapii Ambulatoryjnej, Poradnią Chorób Śródmiąższowych, Oddziałem Niewydolności Oddychania i Pracownią Patofizjologii Oddychania.
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii klatki piersiowej,
  • Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej.
  • Oddział stanowi bazę szkoleniową dla pielęgniarek, które podnoszą kwalifikacje na szkoleniach podyplomowych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
  • Personel naszego oddziału zajmuje się badaniami nad bólem pooperacyjnym u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych.copyright © KPCP Bydgoszcz 2012