Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny
Gruźlicy i Chorób Płuc
bydynek A, I piętro


NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 740
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 730
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 732
KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ +48 52 32 56 732
POKÓJ SOCJALNY +48 52 32 56 799
SEKRETARIAT +48 52 32 56 731

e-mail: kpcp_do@op.plZESPÓŁ LEKARSKI:


lek. Anna Krukowska
specjalista chorób płuc

- koordynator oddziału

lek. Marek Dzieniak
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

lek.Justyna Piotrkowska - Fortuna
specjalista chorób płuc

lek.Jacek Wołosewicz
specjalista chorób wewnętrznych

lek.Jacek Dulęba
specjalista chorób płuc

lek.Anna Gulińska
specjalista chorób wewnętrznych

lek.Magdalena Derenda - Wołonkiewicz
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologiiZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:


mgr Małgorzata Musolf -
specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
- koordynator opieki medycznej

mgr Joanna Robotnik-
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarekINFORMACJE O ODDZIALE:

Dysponujemy 32 łóżkami szpitalnymi z centralnym dostępem do tlenu indywidualnie przy każdym łóżku. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego, w szczególności diagnostyką nowotworów klatki piersiowej oraz chorób śródmiąższowych płuc. Zapewniamy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych.

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt i metody diagnostyczne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w tym:
 • tomografię komputerową (TK, angio-TK, HRCT),
 • bronchofiberoskopię i bronchoskopię klasyczną z z torem wizyjnym i możliwością zapisu wideo w pełnym zakresie możliwości diagnostycznych i terapetycznych
 • badania ultrasonograficzne całego ciała,
 • badania czynnościowe układu oddechowego, w tym pletyzmografię,
 • badania cytologiczne, histopatologiczne oraz badania immunologiczne materiałów biologicznych pobranych od pacjenta,
 • diagnostykę mikrobiologiczną materiałów biologicznych w kierunku zakażeń nieswoistych i gruźlicy łącznie z diagnostyką genetyczną prątka,
 • transtorakalne biopsje cienkoigłowe pod kontrolą tomografii komputerowej i USG,
 • biopsje opłucnej,
 • EBUS (ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa z możliwością pobierania materiału cytologicznego),
 • EUS (ultrasonografia wewnątrzprzełykowa z możliwością pobierania materiału cytologicznego),
 • inwazyjne metody diagnostyczne we współpracy z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej.

Stale monitorujemy i zmniejszamy ilość możliwych powikłań zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystując system kontroli jakości ISO 9001: 2008.

W czasie kilkudniowego pobytu na Oddziale, ustalamy rozpoznanie choroby, wdrażamy odpowiednie leczenie i ustalamy dalszy plan postępowania medycznego. Naszym Pacjentom zapewniamy wszystkie niezbędne konsultacje specjalistyczne oraz możliwość kontynuacji leczenia w Centrum.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

Stale podnosimy kwalifikacje w procesie kształcenia specjalizacyjnego i podyplomowego dla lekarzy i pielęgniarek. Uczestniczymy w corocznych kursach specjalistycznych i konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów i ich rodzin w dni robocze w godzinach: 7.00 - 14.35.

Koordynator oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz udziela informacji o stanie zdrowia chorych w godzinach 12.00 - 14.00 w dni powszednie. W dni wolne i świąteczne opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz dyżurny.

Nie ma ograniczeń odwiedzin. Na każdej sali chorych do dyspozycji pacjentów jest telewizor, a na korytarzu telefon.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012