Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
budynek D, III piętro


NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 781
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 780
LEKARZ DYŻURNY +48 52 32 56 788
KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ +48 52 32 56 778
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 56 777
SEKRETARIAT +48 52 32 56 782
DO PACJENTÓW (APARAT NA KORYTARZU) +48 802 04 45

e-mail: kpcp-ok@kpcp.plZESPÓŁ LEKARSKI:

dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski    - koordynator oddziału
specjalista chorób płuc, alergolog

dr n. med. Agnieszka Jarzemska  - starszy asystent
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej

lek. Aleksandra Gadzińska  - Koordynator Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

lek. Jarosław Czerniak,
internista, specjalista chorób płuc

lek. Marta Pilaczyńska - Cemel,
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marcin Wysocki,
specjalista chorób wewnętrznych


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

mgr Alicja Rumież
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
- koordynator opieki medycznej

mgr Agnieszka Brzózka-Hutek
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego


- pielęgniarka koordynująca
i nadzorująca pracę innych pielęgniarekINFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział dysponuje 26 nowoczesnymi łóżkami szpitalnymi ze swobodnym dostępem do tlenu, salą zabiegową i stanowiskami do prowadzenia inhalacji środków leczniczych (nebulizatory). Pacjenci przebywają na czterech salach dwuosobowych i sześciu salach trzyosobowych, z pełnymi węzłami sanitarnymi. Prowadzeniu skutecznej diagnostyki służy wyposażenie w nowoczesny sprzęt, taki jak 5 bronchofiberoskopów (sprzęt do oglądania drzewa oskrzelowego i pobierania materiałów stosowany głównie przy podejrzeniu nowotworów dróg oddechowych), w tym tzw. videobronchofiberoskop pozwalający na jednoczesne oglądanie i nagrywanie obrazu na ekranie monitora. Dla potrzeb Oddziału pracuje również znajdujący się na miejscu Zakład Radiologii wykonujący zdjęcia rentgenowskie oraz Tomograf Komputerowy pozwalający na precyzyjne wykrycie najdrobniejszych zmian w obrębie klatki piersiowej i w innych narządach wewnętrznych, jak również niezwykle pomocny przy wykonywaniu punkcji cienkoigłowych płuca. Do dyspozycji naszych pacjentów służy również nowocześnie wyposażona Pracownia Fizjopatologii Oddychania wyposażona w sprzęt pozwalający ocenić sprawność wentylacyjną płuc i pracownia USG. Bardzo ważnym elementem poprawnej diagnostyki jest również precyzyjnie pracujące laboratorium analityczne i mikrobiologiczne.

W Oddziale Klinicznym wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie następujących schorzeń:
 • Nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej
 • Nowotworów niezłośliwych
 • Nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • Śródmiąższowej choroby płuc
 • Płucnych postaci kolagenoz
 • Sarkoidozy
 • Ostrych zakażeń dolnych dróg oddechowych
 • Przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • Chorób płuc wywołanych czynnikami zewnętrznymi
 • Płucnych schorzeń alergicznych w tym astmy oskrzelowej,
 • Stanów ropnych i martwiczych dolnych dróg oddechowych
 • Chorób opłucnej
 • Wad układu oddechowego
 • Urazów klatki piersiowej
 • Chorób płuc wywołanych przez pierwotniaki.
 • Zespołu sercowo - płucnego i chorób krążenia płucnego
 • Grzybicy
 • Gruźlicy
W diagnostyce tych chorób wykonuje się w klinice:
 • badania radiologicznie łącznie z tomografią komputerową
 • badania ultrasonograficzne
 • punkcje opłucnej
 • badania bronchoskopowe
 • badania czynnościowe układu oddechowego
 • badania alergologiczne\badania immunologiczne
 • nowoczesną diagnostykę mikrobiologiczną gruźlicy


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

Pracownicy Oddziału czynnie uczestniczą w zjazdach i konferencjach naukowych. Są autorami i współautorami wielu publikacji naukowych (łącznie 223 publikacje).

Oddział jest jednostką w której prowadzone są:
 • szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób płuc, staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji, kursów doskonalących,
 • szkolenia przeddyplomowe dla studentów V roku kierunku lekarskiego,
 • seminaria dla studentów kierunku inżynieria biomedyczna,
 • praktyki studenckie,
 • Program Erasmus,
 • szkolenia anglojęzyczne
DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku po godz. 12.00.
Nie ma ograniczeń odwiedzin.

Posiłki są urozmaicone oraz w kilku wersjach do wyboru.

Na każdej sali do dyspozycji pacjentów dostępny jest telewizor. Pacjenci posiadają również dostęp do telefonu (nr tel. dla pacjentów TP - 802-04-45).

Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012