Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Meysnera 9

Odcinek OG - budynek główny; II p.
Odcinek OLG – pawilon wolnostojący


NUMERY TELEFONÓW:

Odcinek OG

KOORDYNATOR +48 52 32 79 342
KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ +48 52 32 79 341
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 79 344
SEKRETARIAT +48 52 32 79 309
DO PACJENTÓW +48 52 32 79 343

e-mail: kpcp-og@kpcp.pl


Odcinek OLG

GABINET LEKARSKI +48 52 32 79 347
DYŻURKA PIELĘGNIAREK +48 52 32 79 346
SEKRETARIAT +48 52 32 79 350

e-mail: kpcp-olg@kpcp.plZESPÓŁ LEKARSKI:

lek. Włodzimierz Litwiniuk - koordynator oddziału

Odcinek OG

lek. Małgorzata Juraniec - specjalista chorób płuc
 

Odcinek OLG

lek. Anna Kończak specjalista chorób płucZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Odcinek OG

mgr Aleksandra Bochniak
specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

- kordynator opieki medycznej
Kazimiera Meszka
- pielęgniarka koordynująca
i nadzorująca pracę
innych pielęgniarek

Odcinek OLG

mgr Mariola Grądzik
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

- kordynator opieki medycznej

mgr Anna Korolewska


- pielęgniarka koordynująca
i nadzorujaca pracę
innych pielęgniarekINFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc składa się z dwóch odcinków:
 • Odcinek Leczenia Gruźlicy (OLG) przeznaczony jest dla pacjentów prątkujących w badaniach bezpośrednich,
 • Odcinek Gruźlicy (OG) dla pozostałych chorych

Odcinek OG usytuowany jest na II piętrze zabytkowego 100-letniego budynku, który został unowocześniony podczas przeprowadzonego w 2005 roku generalnego remontu. Odcinek dysponuje 73 łóżkami, które są zlokalizowane w 5 salach trzyosobowych z łazienkami, 2 separatkach jednoosobowych, 2 salach dwuosobowych oraz salach 3 i 4 osobowych.

Odcinek OLG znajduje się w wolnostojącym pawilonie, który został wyremontowany i unowocześniony w 2002 roku. Zajmuje trzy poziomy, które są skomunikowane windą. Odcinek posiada 51 łóżek, które znajdują się w 3 salach jednoosobowych z łazienkami (izolatki) i 2 salach trzyosobowych z łazienkami oraz w salach 4 i 5 osobowych.

Dzięki dużej ilości sal, które zostały zlokalizowane na 3 poziomach w oddzielnym budynku zachowana jest izolacja pacjentów tego odcinka, zarówno między nimi samymi jak i od pozostałych pacjentów przebywających w kompleksie szpitalnym. W okresie ostatnich pięciu lat oddział został gruntownie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb pacjentów. Wystrój oddziału jest efektem współpracy z plastykiem, dzięki której pacjenci przebywają w otoczeniu, które pozytywnie odbiega od potocznych, często przygnębiających wyobrażeniach o szpitalu.

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzi leczenie gruźlicy płuc, w tym gruźlicy wielolekoopornej i mykobakterioz, ze szczególnym wskazaniem na leczenie długoterminowe. Przyjmujemy pacjentów:

 • ze świeżo wykrytą gruźlicą płucną i pozapłucną – wymagających kontroli w I fazie leczenia oraz wymagających przewlekłego leczenia nadzorowanego w warunkach szpitalnych,
 • z wznową gruźlicy,
 • z gruźlicą oporną na konwencjonalne leki,
 • z mykobakteriozami
W czasie pobytu na oddziale chorzy:
 • mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • z problemami związanymi z uzależnieniami są pod opieką specjalisty terapii uzależnień, który prowadzi terapie indywidualne i grupowe,
 • mogą korzystać z opieki psychologa,
 • nieprątkujący ze współistniejącymi schorzeniami układu ruchu mogą korzystać z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz z sali gimnastycznej sąsiadującego Oddziału Rehabilitacji,
 • mają do dyspozycji stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, bibliotekę, gry planszowe oraz stół „piłkarzyki”

Z oddziałem współpracują lekarze specjaliści – konsultanci: okulista, laryngolog, neurolog, kardiolog, ortopeda, onkolog i specjalista rehabilitacji.

Otaczające budynki mikroklimat oraz park mają doskonały wpływ na poprawę samopoczucia chorych i sprzyjają szybszemu powrotowi do zdrowia.

Miarą naszego doświadczenia i profesjonalizmu w pracy, którą wykonujemy, jest liczba pacjentów przyjmowanych na Oddział – w ciągu roku leczymy ok. 500 chorych.
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA:

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chorób płuc .

Ze względu na duże doświadczenie i profesjonalizm (w ciągu roku leczymy ok. 500 chorych) możemy prowadzić „przypadki” powikłane. Stały dostęp do leków drugiego rzutu umożliwia nam właściwą terapię gruźlicy wielolekoopornej.
DODATKOWE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

1. Na oba odcinki przyjmujemy pacjentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy kierowani są z pulmonologicznych oddziałów szpitalnych oraz z poradni pulmonologicznych na podstawie skierowania i wcześniejszego uzgodnienia miejsca. Oddział nie pełni ostrych dyżurów – rejestracja chorych czynna jest w dni powszednie od 7.00 do 14.35.

2. Po wypisaniu z oddziału pacjenci pozostają pod naszą kontrolą. Kontynuują nadzorowane leczenie w Poradni Gruźlicy K-PCP. W dniu wypisu z oddziału pacjent ma już ustalony termin pierwszej wizyty w Poradni, a następne mają miejsce przynajmniej raz w miesiącu.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012