Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem NWM
i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu


Budynek B1, I i II piętro

NUMERY TELEFONÓW:

KOORDYNATOR +48 52 32 56 652
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 771
GABINET LEKARSKI +48 52 32 56 772
LEKARZ DYŻURNY +48 52 32 56 788
KOORDYNATOR OPIEKI MEDYCZNEJ +48 52 32 56 744

PODODDZIAŁ NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NWM)

GABINET ZABIEGOWY

+48 52 32 56 774
SEKRETARIAT +48 52 32 56 657

PODODDZIAŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA
W CZASIE SNU

LABORATORIUM SNU

+48 52 32 56 608
GABINET ZABIEGOWY +48 52 32 56 661
SEKRETARIAT +48 52 32 56 773

e-mail: kpcp-on@kpcp.plZESPÓŁ LEKARSKI:dr n. med. Małgorzata Czajkowska - Malinowska
specjalista chorób płuc i lekarz chorób wewnetrznych

- Koordynator Oddziału

lek. Anna Ciesielska
specjalista chorób płuc

- Starszy asystent

lek. Sylwia Aniołowska
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Agnieszka Błażejewska - Adamska
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Paweł Jesionka
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Kruża
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Ścianek - Zduńska
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Hanna Świercz
lekarz chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznychZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:


Koordynator opieki medycznej,
mgr Dorota Czajkowska
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego


Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
Bernadeta Dudek


Pielęgniarka Koordynująca,
Pododdział NWM
mgr Halina Harasimczyk
specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego


Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
mgr Luiza Smorawska - Drelich
specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego26-łóżkowy oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji)
 • niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u )
 • obturacyjnego bezdechu sennego

Zajmuje się także:

 • kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT)
 • przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii
 • kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR)
 • przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) prowadzona jest w nowoczesnej Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie Snu wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę:

 • Polisomnografię ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz
 • Polymesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorująca w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

Badanie snu odbywa się podczas jednej nocy diagnostycznej, natomiast rozpoczęcie leczenie za pomocą wspomagania oddychania w czasie snu stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu cPAP prowadzone jest w czasie 5-7 dniowego pobytu chorego w Oddziale. Pacjenci z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu do Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 52 325 67 38).


Do zadań Oddziału należy:
 1. zlecanie badań klinicznych u chorych przyjętych do Oddziału i ustalenie rozpoznania oraz podjęcie leczenia schorzeń w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii w zakresie niewydolności oddechowej,
 2. prowadzenie leczenia chorych zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i należytą starannością, stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób pełny, systematyczny i rzetelny,
 4. w stosunku do chorych na schorzenia przewlekłe nie wymagających dalszego leczenie szpitalnego, kierowanie ich pod opiekę lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i udzielanie wskazań co dalszego postępowania leczniczego.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012