Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
KOORDYNATOR ODDZIAŁU

dr n. med. Iwona Patyk
specjalista chorób płuc, chorób ewnętrznych, alergologiiZESPÓŁ ODDZIAŁU

dr n. med. Agnieszka Jarzemska
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych, immunologii

lek. Ewa Wojciechowkska
rezydent

Sylwia Stypczyńska
starsza pielęgniarka dyplomowanaINFORMACJE O ODDZIALE:

Głównym założeniem funkcjonowania oddziału jest usprawnienie procesu diagnostyczno- leczniczego pozwalającego na ograniczenie do niezbędnego minimum pobytu pacjenta w szpitalu oraz zapewnienie szybkiej diagnostyki i przygotowania do leczenia raka płuca. W zakresie funkcjonowania Oddziału proponujemy krótkie pobyty dzienne (jednodniowe) jak również kilkudniowe, w ramach których wykonujemy małoinwazyjne i endoskopowe badania diagnostyczne u chorych z podejrzeniem guza i guzków płuc, limfadenopatii śródpiersia, patologii opłucnej. Hospitalizowani w oddziale pacjenci mają zapewnioną kompleksowość usług z oceną charakteru i operacyjności zmiany oraz możliwością natychmiastowego leczenia torakochirurgicznego lub skierowania bezpośrednio na konsylium onkologiczne. Ponadto zakres działalności Oddziału obejmuje diagnostykę i leczenie chorób śródmiąższowch płuc, sarkoidozy oraz astmy ciężkiej.


Oddział realizuje programy lekowe:

• B87 leczenia idiopatycznego włóknienia płuc,
• B44 leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10: J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10: J82)DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA

Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje poprzez czynne uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Ścisła współpraca z ośrodkami naukowymi we Francji stwarza możliwość wymiany naukowej oraz odbywania zagranicznych staży i stypendiów naukowych. Przy współpracy z grupą roboczą Francuskiego Towarzystwa Chorób Płuc (Société de Pneumologie de Langue Française – SPLF) w oddziale prowadzone jest ogólnopolskie szkolenie dla lekarzy w zakresie ultrasonografii klatki piersiowej.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012