Pion Z-cy Dyrektora ds. Administracji i Logistyki
Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

mgr Małgorzata Pałka
Dział Techniczno - Eksploatacyjny

Dział Zamówień Publicznych

Sekcja Informatyki

Stanowisko ds. Administracyjno - Organizacyjnych

Kancelaria

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012