Centrum Przewlekej Obturacyjnej Choroby Puc
i Niewydolnoci Oddychania


Jest pierwszym tego typu orodkiem w kraju. Powstao na bazie Wojewdzkiego Orodka Domowego Leczenia Tlenem (DLT) istniejcego w Bydgoszczy od 1988r., ktry swoj opiek obejmowa chorych z niewydolnoci oddechow w przebiegu rnych przewlekych chorb puc wymagajcych tlenoterapii, od 1993r. rwnie chorych z obturacyjnym bezdechem sennym, a od 1998r chorych z przewlek obturacyjn chorob puc poczwszy od dziaa profilaktycznych (a wic wczesnego rozpoznania choroby i dziaa antynikotynowych), edukacyjnych do leczniczych. Wojewdzki Orodek DLT przy wspudziale Fundacji ODDECH NADZIEI w 1998r. przeprowadzi pierwsze pilotaowe badania w kraju wczesnego rozpoznawania POChP pod hasem "Poznaj wiek swoich puc" pod patronatem Prof. dr hab. Jana Zieliskiego z Instytutu Grulicy i Chorb Puc w Warszawie. Z porad Orodka skorzystay wwczas 1072 osoby, a w 1999 roku 1053 mieszkacw naszego regionu. Aktywnie te uczestniczy w organizacji Pierwszych Bydgoskich Dni bez Tytoniu, ktre odbyy si w naszym miecie w dniach 27-31 maja.

Zgodnie z zakresem dotychczasowych dziaa prowadzonych przez Orodek DLT i moliwoci ich rozszerzenia utworzone zostao Centrum Przewlekej Obturacyjnej Choroby Puc i Niewydolnoci Oddechowej, w skad ktrego wchodz:

Do zada Centrum POChP naley:
 1. udzielanie wiadcze zdrowotnych (kwalifikowanie i leczenie) pacjentom ze schorzeniami przewlekej obturacyjnej choroby puc i niewydolnoci oddychania nie wymagajcych leczenia szpitalnego,
 2. udzielania specjalistycznych konsultacji chorym skierowanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. kierowanie do oddziaw szpitalnych chorych wymagajcych hospitalizacji,
 4. udzielanie porad specjalistycznych wiadcze medycznych chorym po przebytej hospitalizacji,
 5. prowadzenie leczenie chorych zgodnie z najlepsz wiedz medyczn, dostpnymi metodami i naleyt starannoci,
 6. prowadzenie dokumentacji medycznej w sposb peny, systematyczny i rzetelny,
 7. wspdziaanie z oddziaami szpitalnymi w zakresie opieki nad chorym,
 8. wsppraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami ochrony zdrowia w zakresie opieki nad chorym na przewlek obturacyjn chorob puc lub niewydolno oddychania

Zakres wykonywanych dziaa w Centrum POChP i Niewydolnoci Oddychania:

 • Kwalifikacja chorych do przewlekej domowej tlenoterapii przy uyciu koncentratora tlenu (KT) lub zestawu tlenu ciekego w oparciu o jednolite kryteria ustalone przez Instytut Grulicy i Chorb Puc w Warszawie oraz do domowego leczenia respiratorem ( nieinwazyjna wentylacja )
 • Przydzia i wypoyczenie koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekego i/lub respiratora
 • Przygotowanie chorego do tlenoterapii domowej i/lub nieinwazyjnej wentylacji
 • Prowadzenie domowej tlenoterapii i/lub nieinwazyjnej wentylacji
 • Wczesne rozpoznawanie i leczenie POChP ( w tym badania kontrolne i leczenie zaostrze)
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012