Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie SnuW Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu prowadzi się diagnostykę i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OBS).

Pracownia działa od 1999 roku. Jest jedną z nielicznych tego typu placówek w kraju, jedyną w Polsce Północnej. Wyposażona jest w najnowocześniejszą aparaturę: Polisomnografię ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz Poly-Mesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorującą w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

OBS jest poważnym, zagrażającym życiu schorzeniem. To choroba głównie młodych mężczyzn w wieku produkcyjnym (powyżej 30 roku życia 4% mężczyzn i 2% kobiet spełniają kryteria rozpoznania choroby). Jest to zaburzenie oddychania, polegające na powtarzającym się zapadaniu górnych dróg oddechowych i przerwaniu przepływu powietrza do i z płuc, czyli bezdechach. Dochodzi do gwałtownego spadku ilości tlenu we krwi i wzrostu dwutlenku węgla. Niedotlenienia spowodowane bezdechami prowadzą do spłycenia snu i częstych zwykle nieuświadomionych przebudzeń. Sen jest bardzo niespokojny. Zaburzona zostaje struktura snu. Brak jest snu głębokiego i fazy REM, a więc sen jest niepełnowartościowy i nie zapewnia pełnego odpoczynku. Następstwem tego jest nadmierna senność dzienna i stałe uczucie zmęczenia.

Pacjentami są najczęściej otyli mężczyźni w średnim wieku. Chory zgłaszający się do naszej Pracowni skarży się najczęściej na następujące objawy:

  • chrapanie głośne i nieregularne.
  • bezdechy występujące podczas snu.
  • nadmierną senność dzienną i zasypianie wbrew własnej woli
  • uczucie zmęczenie, niewyspania, zaburzenia brak koncentracji uwagi,
  • u części chorych pojawiają się zaburzenia potencji i nykturia

U ok. 50% chorych na OBS stwierdza się nadciśnienie tętnicze. Większość chorych ma mniejsze lub większe nieprawidłowości laryngologiczne i powinna być zbadana przez specjalistę. Nie leczony OBS prowadzi do poważnych powikłań. Niedotlenienie związane z bezdechami grozi zaburzeniami rytmu serca, niedokrwieniem mięśnia serca i zawałem, nadciśnieniem płucnym. U chorych na OBS występuje większe ryzyko udaru mózgu, zaburzenia wydzielania hormonów, a także przedwczesnego zgonu.

Zaśnięcie podczas prowadzenia samochodu, pracy przy maszynach i na wysokości może prowadzić do niebezpiecznych następstw dla chorego, a często również dla innych osób znajdujących się w pobliżu.

Każdy, kto zauważa u siebie niepokojące objawy może zgłosić się celem ustalenia rozpoznania do Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, wejście E , ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem +48 52 32 56 738.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012