Programy współfinansowane ze środków MZ


 1. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2016 – 2019 jest jedynym krajowym realizatorem Programu Polityki Zdrowotnej w ramach Koordynacji programu, opracowania do wdrożenia ogólnopolskiej bazy danych chorych z niewydolnością oddychania leczonych za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej POL-VENT, analizy efektywności kosztowej i klinicznej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019

  Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Ogólnopolskiej Bazy Danych z Niewydolnością Oddychania leczonych za pomocą Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej POL-VENT, która umożliwi ocenę skuteczności leczenia NWM, programu rehabilitacji pulmonologicznej oraz ocenę efektywności programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal NWM wśród realizatorów.

 2. Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2016 – 2018 zostało wybrane na jednego z realizatorów zadania: Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2016, 2017, 2018 oraz realizacja programu rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2016 -2018 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018. Cały zakup stanowił doposażenie Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania.


  ROK 2016

  W ramach zadania w roku 2016 KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • 4 łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie;
  • 5 respiratorów przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z zestawem obwodów, filtrów i masek;
  • 4 kardiomonitory;
  • Stację centralnego nadzoru;
  • Kapnograf do monitorowania przez skórnego CO2;
  • 2 aparaty do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w trakcie snu;
  • 2 elektryczne urządzenia do ssania;
  • 4 pompy infuzyjne;
  • 4 nebulizatory;
  • Analizator do gazometrii.

  Wartość zadania: 428 640,08 zł.
  Wartość dofinansowania: 356 760,20 zł


  ROK 2017

  W ramach zadania w roku 2017 KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • 5 respiratorów przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z zestawem obwodów, filtrów i masek;
  • Kapnograf do monitorowania przez skórnego CO2;
  • 2 aparaty do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w trakcie snu;
  • 2 elektryczne urządzenia do ssania;

  Wartość zadania: 307 079,04 zł.
  Wartość dofinansowania: 246 908,00 zł


  ROK 2018

  W ramach zadania w roku 2018 KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • 4 łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie;
  • 5 respiratorów przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z zestawem obwodów, filtrów i masek;
  • 4 kardiomonitory;
  • Stację centralnego nadzoru;
  • Kapnograf do monitorowania przez skórnego CO2;
  • 2 aparaty do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w trakcie snu;
  • 2 elektryczne urządzenia do ssania;
  • 4 pompy infuzyjne;
  • 4 nebulizatory;

  Wartość zadania: 441 485,95 zł.
  Wartość dofinansowania: 373 656,90 zł


 3. Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2016 – 2017 oraz 2018 – 2019 zostało wybrane na jednego z realizatorów zadania w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, pn. Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.


  ROK 2016

  W ramach zadania w roku 2016 KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • 3 videobronchofiberoskopy dla Pracowni Endoskopowej;
  • 5 zestawów do cyfrowego drenażu dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów;
  • Tor wizyjny 3D/2D do torakochirurgii wraz z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego;
  • Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych – opcja znieczulenia ogólnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  Wartość zadania: 971 374,82 zł.
  Wartość dofinansowania: 733 739,86 zł


  ROK 2017

  W ramach zadania w roku 2017 KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • 2 urządzenia do monitorowania funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  • 6 respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  • Aparat EBUS dla Pracowni Endoskopowej;
  • Myjnię do endoskopów dla Działu Centralnej Sterylizacji i DDD;
  • Zaklejarkę do preparatów mikroskopowych dla Zakładu Patomorfologii;
  • Videobronchofiberoskop dla Pracowni Endoskopowej.

  Wartość zadania: 2 130 235,25 zł.
  Wartość dofinansowania: 1 616 555,54 zł


  ROK 2018

  W ramach zadania w roku 2018 KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • Zestaw do oksygenacji zewnątrzustrojowej ECMO dla Oddziału Anestezjologii i i Intensywnej Terapii;
  • 2 zestawy narzędzi do videotorakochirurgii dla Bloku Operacyjnego;
  • 2 optyki do videotorakochirurgii dla Bloku Operacyjnego;
  • Diatermię chirurgiczną dla Bloku Operacyjnego;
  • 5 elektronicznych systemów drenażowych dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów;
  • Mikrotom rotacyjny dla Zakładu Patomorfologii;
  • Videobronchofiberoskop ultra cienki z sondą radialną dla Pracowni Endoskopowej.

  Wartość zadania: 1 003 173,07 zł.
  Wartość dofinansowania: 826 987,99 zł

  Celem zadania jest poprawa jakości leczenia raka płuca oraz poprawa dostępności do leczenia raka płuca. Wpływa to bezpośrednio na poprawę wskaźnika wczesnej wykrywalności nowotworów płuca. Dodatkowo pacjenci hospitalizowani w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy mają zapewniony dostęp do sprzętu i aparatury medycznej najwyższej jakości.


 4. W roku 2018 Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii zostało wybrane na realizatora zadania: Zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego. Zadanie to było współfinansowane i realizowane przy udziale Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

  W ramach zadania KPCP w Bydgoszczy zakupiło:
  • Zestaw do kriobiopsji z trzema sondami dla Pracowni Endoskopowej;
  • Defibrylator dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
  • Defibrylator dla Izby Przyjęć;
  • Bronchofiberoskop dla Pracowni Endoskopowej;
  • 18 sztuk respiratorów – aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla Ośrodka domowego Leczenia Respiratorem;
  • 10 sztuk pomp infuzyjnych objętościowych dla Oddziału Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc.

  Wartość zadania: 568 663,87 zł.
  Wartość dofinansowania: 454 931,09 zł.

  Celem zadania jest poprawa jakości leczenia w ramach diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i układu oddechowego pacjentów hospitalizowanych w KPCP w Bydgoszczy. Wpływa to bezpośrednio na poprawę wskaźnika wczesnej wykrywalności nowotworów płuca. Dodatkowo pacjenci hospitalizowani w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy mają zapewniony dostęp do sprzętu i aparatury medycznej najwyższej jakości.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012