Status


Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy jest Samodzielnym Publicznym Zakad Opieki Zdrowotnej , ktry dziaa na podstawie:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 618),
 • Przepisw wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
 • Zarzdzenia Nr 32/75 Wojewody Bydgoskiego z dnia 4 sierpnia 1975 r. w sprawie organizacji jednostek suby zdrowia;
 • Zarzdzenia Nr 190/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie Wojewdzkiego Szpitala Grulicy i Chorb Puc w Bydgoszczy;
 • Zarzdzenia nr 128/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie przeksztacenia Wojewdzkiego Szpitala Grulicy i Chorb Puc w Bydgoszczy w samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej;
 • Zarzdzenia nr 235/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 r. o zmianie zarzdzenia w sprawie przeksztacenia Wojewdzkiego Szpitala Grulicy i Chorb Puc w Bydgoszczy w samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej;
 • Statutu Centrum,
 • Decyzji Urzdu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 554-22-36-658,
 • Decyzji Urzdu Skarbowego o nadaniu numeru REGON: 092356930,
 • Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru podmiotw wykonujcych dziaalno lecznicz pod numerem ksigi rejestrowej: 000000002240
 • Postanowienia Sadu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sdowego numer KRS: 0000063546.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012