Spis telefonów stacjonarnychSPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1 SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1

Centrala, portiernia, informacja

52 32 56 600
52 32 56 700


Kancelaria

52 32 56 614


Sekretariat

52 32 56 735

Sekretariat, fax

52 32 56 606


Dyrektor

52 32 56 735

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

52 32 56 735

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych

52 32 56 734

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

52 32 56 660

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

52 32 56 750


Lekarz dyżurny szpitala

52 32 56 741


Radca Prawny

52 32 56 748


Specjalista ds. Obrony Cywilnej

52 32 56 764


Służby BHP

52 32 56 709


Lekarz dyżurny szpitala

52 32 56 741


Radca Prawny

52 32 56 748


Specjalista ds. Obrony Cywilnej

52 32 56 764


Izba przyjęć
Kierownik

52 32 56 720

Izba przyjęć

52 32 56 719

Lekarz Dyżurny - Lekarze

52 32 56 619


Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc
Ordynator

52 32 56 787

Gabinet lekarski

52 32 56 785

Sekretariat

52 32 56 784

Dyżurka pielęgniarek

52 32 56 786

Pielęgniarka oddziałowa

52 32 56 786


Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
Ordynator

52 32 56 769

Gabinet lekarski

52 32 56 770

Sekretariat

52 32 56 766

Dyżurka Pielęgniarek

52 32 56 767

Pielęgniarka oddziałowa

52 32 56 767


Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
Ordynator

52 32 56 771

Gabinet lekarski

52 32 56 772

Sekretariat

52 32 56 773

Pielęgniarka oddziałowa

52 32 56 774

Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

52 32 56 608


Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Gruźlicy i Chorób Płuc
Ordynator

52 32 56 740

Gabinet lekarski

52 32 56 730

Sekretariat

52 32 56 731

Dyżurka Pielęgniarek

52 32 56 732

Pielęgniarka oddziałowa

52 32 56 799


Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Ordynator

52 32 56 781

Gabinet lekarski

52 32 56 780

Sekretariat

52 32 56 782

Dyżurka Pielęgniarek

52 32 56 777

Pielęgniarka Oddziałowa

52 32 56 778

Pokój lekarza dyżurnego

52 32 56 788


Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Ordynator

52 32 56 710

Sekretariat

52 32 56 711

Dyżurka Pielęgniarek

52 32 56 757

Pielęgniarka Oddziałowa

52 32 56 729

Pokój lekarzy

52 32 56 722

Gabinet zabiegowy

52 32 56 758

Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny

52 32 56 728


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator

52 32 56 725

Gabinet lekarski

52 32 56 725

Dyżurka Pielęgniarek

52 32 56 724

Pielęgniarka Oddziałowa

52 32 56 726


Apteka szpitalna
Kierownik

52 32 56 713

Ekspedycja

52 32 56 704


Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
i Niewydolności Oddychania
Gabinet lekarski

52 32 56 737

Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

52 32 56 738

Pracownia Spirometryczna

52 32 56 739


Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Kierownik

52 32 56 628

Rejestracja

52 32 56 733

Poradnia Pulmonologiczna - gabinet

52 32 56 607

Gabinet lekarski

52 32 56 626

Gabinet lekarski

52 32 56 627

Gabinet lekarski dla dzieci

52 32 56 753

Gabinet zabiegowy

52 32 56 625


Zakład Radiologii
Kierownik

52 32 56 712

Rejestracja

52 32 56 616

Pracownie RTG, USG i Tomografii Komputerowej

52 32 56 620
52 32 56 615


Pracownia Endoskopowa

52 32 56 727


Zakład Patomorfologii
Kierownik

52 32 83 703

Laboratorium

52 32 83 702


Laboratorium Analityczne
Kierownik / Pokój socjalny

52 32 83 760

Pracownia

52 32 83 761

Pracownia serologiczna / Bank Krwi

52 32 83 762


Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik

52 32 56 792

Rejestracja

52 32 56 791

Asystenci

52 32 56 789


Zakład Kontroli Zakażeń Szpitalnych

52 32 56 610


Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik

52 32 56 747

Sterylizacja

52 32 56 736


Dział Kadr i Płac
Kierownik

52 32 56 709

Stanowiska ds. osobowych i ds. płac

52 32 56 708


Dział Ekonomiczno - Finansowy
Kierownik / Z-ca Głównego Księgowego

52 32 56 707

Inspektorzy

52 32 56 707

Kasa

52 32 56 745


Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik

52 32 56 751

Specjaliści

52 32 56 798


Sekcja Informatyki
Kierownik
Starszy inspektor ds. Informatyki
Starszy inspektor ds. Informatyki
Inspektor ds. Informatyki

52 32 56 741

52 32 56 776


Stanowisko ds. Sprzętu i Aparatury Medycznej

52 32 56 666


Stanowisko ds. Organizacji

52 32 56 748


Sekcja Planowania i Kosztów

52 32 56 746


Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej
Kierownik

52 32 56 604

Statystyka

52 32 56 605


Dział Zamówień Publicznych
Zamówienia Publiczne

52 32 56 609

Zaopatrzenie

52 32 56 721


Zamówienia Publiczne

52 32 56 609


Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Kierownik

52 32 56 705

Dział

52 32 56 749

Stolarnia

52 32 56 765

Tlenownia

52 32 56 793

Elektrycy

52 32 56 794

Hydraulicy, malarze, ślusarze

52 32 56 795


Dział Gospodarczy
Kierownik

52 32 56 756

Pralnia i Szwalnia

52 32 56 755

Magazyn

52 32 56 763

Zaopatrzenie

52 32 56 721

Stanowisko ds. Gospodarowania Środkami Trwałymi

52 32 56 721


Dział Żywienia
Kierownik

52 32 56 601

Dział

52 32 56 602

Kuchnia

52 32 56 754


Bufet - ulica Seminaryjna

52 32 56 775


Powrót do początku strony
SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9

Centrala, portiernia, informacja

52 32 79 300
52 32 79 329


Lekarz dyżurny

52 32 79 336


Oddział Rehabilitacji
Ordynator

52 32 79 335

Sekretariat

52 32 79 322

Lekarz - łączony przez sekretariat

52 32 79 322

Pielęgniarz oddziałowy

52 32 79 367

Dyżurka pielegniarek

52 32 79 313

Socjalny

52 32 79 339

Zabiegowy

52 32 79 325

Sala gimnastyczna

52 32 79 331

Sala gimnastyczna

52 32 79 332

Fizykoterapia

52 32 79 302

Basen

52 32 79 369

Hydroterapia

52 32 79 335

Pacjenci

52 32 79 338


Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OG
Ordynator

52 32 79 342

Lekarz

52 32 79 341

Pielęgniarka oddziałowa

52 32 79 311

Sekretariat

52 32 79 309

Dyżurka pielęgniarek

52 32 79 344

Zabiegowy

52 32 79 316

Pacjenci

52 32 79 343


Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OLG
Lekarz

52 32 79 347

Pielęgniarka oddziałowa

52 32 79 350

Sekretariat

52 32 79 350

Dyżurka pielęgniarek

52 32 79 346


Pozostałe
RTG

52 32 79 317

Rozdzielnia posiłków

52 32 79 327

Warsztat

52 32 79 330

Warsztat

52 32 79 333

Kotłownia, Sterylizacja

52 32 79 324

Bufet

52 32 79 303

Hotel

52 32 79 334

IMPEL

52 32 79 315


Numery telefonów na kartę
Oddział Rehabilitacji

802 00 95

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

802 09 91

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc

802 09 28

Hotel

802 00 90


Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012