Spis telefonw stacjonarnychSPIS TELEFONW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1 SPIS TELEFONW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9SPIS TELEFONW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1

Centrala, portiernia, informacja

52 32 56 600
52 32 56 700


Kancelaria

52 32 56 614


Sekretariat

52 32 56 735

Sekretariat, fax

52 32 56 606


Dyrektor

52 32 56 735

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

52 32 56 735

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych

52 32 56 734

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

52 32 56 660

Z-ca Dyrektora ds. Pielgniarstwa

52 32 56 750


Lekarz dyurny szpitala

52 32 56 741


Radca Prawny

52 32 56 748


Specjalista ds. Obrony Cywilnej

52 32 56 764


Suby BHP

52 32 56 709


Lekarz dyurny szpitala

52 32 56 741


Radca Prawny

52 32 56 748


Specjalista ds. Obrony Cywilnej

52 32 56 764


Izba przyj
Kierownik

52 32 56 720

Izba przyj

52 32 56 719

Lekarz Dyurny - Lekarze

52 32 56 619


Oddzia Chorb Puc i Leczenia Raka Puc
Ordynator

52 32 56 787

Gabinet lekarski

52 32 56 785

Sekretariat

52 32 56 784

Dyurka pielgniarek

52 32 56 786

Pielgniarka oddziaowa

52 32 56 786


Oddzia Chorb Puc, Grulicy i Sarkoidozy
Ordynator

52 32 56 769

Gabinet lekarski

52 32 56 770

Sekretariat

52 32 56 766

Dyurka Pielgniarek

52 32 56 767

Pielgniarka oddziaowa

52 32 56 767


Oddzia Chorb Puc i Niewydolnoci Oddychania
Ordynator

52 32 56 771

Gabinet lekarski

52 32 56 772

Sekretariat

52 32 56 773

Pielgniarka oddziaowa

52 32 56 774

Pracownia Zaburze Oddychania w Czasie Snu

52 32 56 608


Oddzia Diagnostyczno-Obserwacyjny Grulicy i Chorb Puc
Ordynator

52 32 56 740

Gabinet lekarski

52 32 56 730

Sekretariat

52 32 56 731

Dyurka Pielgniarek

52 32 56 732

Pielgniarka oddziaowa

52 32 56 799


Oddzia Kliniczny Chorb Puc, Nowotworw i Grulicy
Ordynator

52 32 56 781

Gabinet lekarski

52 32 56 780

Sekretariat

52 32 56 782

Dyurka Pielgniarek

52 32 56 777

Pielgniarka Oddziaowa

52 32 56 778

Pokj lekarza dyurnego

52 32 56 788


Oddzia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworw
Ordynator

52 32 56 710

Sekretariat

52 32 56 711

Dyurka Pielgniarek

52 32 56 757

Pielgniarka Oddziaowa

52 32 56 729

Pokj lekarzy

52 32 56 722

Gabinet zabiegowy

52 32 56 758

Gabinet zabiegowy oglnoszpitalny

52 32 56 728


Oddzia Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator

52 32 56 725

Gabinet lekarski

52 32 56 725

Dyurka Pielgniarek

52 32 56 724

Pielgniarka Oddziaowa

52 32 56 726


Apteka szpitalna
Kierownik

52 32 56 713

Ekspedycja

52 32 56 704


Centrum Przewlekej Obturacyjnej Choroby Puc
i Niewydolnoci Oddychania
Gabinet lekarski

52 32 56 737

Wojewdzki Orodek Domowego Leczenia Tlenem

52 32 56 738

Pracownia Spirometryczna

52 32 56 739


Wojewdzka Przychodnia Grulicy i Chorb Puc
Kierownik

52 32 56 628

Rejestracja

52 32 56 733

Poradnia Pulmonologiczna - gabinet

52 32 56 607

Gabinet lekarski

52 32 56 626

Gabinet lekarski

52 32 56 627

Gabinet lekarski dla dzieci

52 32 56 753

Gabinet zabiegowy

52 32 56 625


Zakad Radiologii
Kierownik

52 32 56 712

Rejestracja

52 32 56 616

Pracownie RTG, USG i Tomografii Komputerowej

52 32 56 620
52 32 56 615


Pracownia Endoskopowa

52 32 56 727


Zakad Patomorfologii
Kierownik

52 32 83 703

Laboratorium

52 32 83 702


Laboratorium Analityczne
Kierownik / Pokj socjalny

52 32 83 760

Pracownia

52 32 83 761

Pracownia serologiczna / Bank Krwi

52 32 83 762


Zakad Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik

52 32 56 792

Rejestracja

52 32 56 791

Asystenci

52 32 56 789


Zakad Kontroli Zakae Szpitalnych

52 32 56 610


Dzia Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik

52 32 56 747

Sterylizacja

52 32 56 736


Dzia Kadr i Pac
Kierownik

52 32 56 709

Stanowiska ds. osobowych i ds. pac

52 32 56 708


Dzia Ekonomiczno - Finansowy
Kierownik / Z-ca Gwnego Ksigowego

52 32 56 707

Inspektorzy

52 32 56 707

Kasa

52 32 56 745


Dzia Kontraktowania i Rozliczania wiadcze Zdrowotnych
Kierownik

52 32 56 751

Specjalici

52 32 56 798


Sekcja Informatyki
Kierownik
Starszy inspektor ds. Informatyki
Starszy inspektor ds. Informatyki
Inspektor ds. Informatyki

52 32 56 741

52 32 56 776


Stanowisko ds. Sprztu i Aparatury Medycznej

52 32 56 666


Stanowisko ds. Organizacji

52 32 56 748


Sekcja Planowania i Kosztw

52 32 56 746


Dzia Statystyki i Dokumentacji Medycznej
Kierownik

52 32 56 604

Statystyka

52 32 56 605


Dzia Zamwie Publicznych
Zamwienia Publiczne

52 32 56 609

Zaopatrzenie

52 32 56 721


Zamwienia Publiczne

52 32 56 609


Dzia Techniczno - Eksploatacyjny
Kierownik

52 32 56 705

Dzia

52 32 56 749

Stolarnia

52 32 56 765

Tlenownia

52 32 56 793

Elektrycy

52 32 56 794

Hydraulicy, malarze, lusarze

52 32 56 795


Dzia Gospodarczy
Kierownik

52 32 56 756

Pralnia i Szwalnia

52 32 56 755

Magazyn

52 32 56 763

Zaopatrzenie

52 32 56 721

Stanowisko ds. Gospodarowania rodkami Trwaymi

52 32 56 721


Dzia ywienia
Kierownik

52 32 56 601

Dzia

52 32 56 602

Kuchnia

52 32 56 754


Bufet - ulica Seminaryjna

52 32 56 775


Powrt do pocztku strony
SPIS TELEFONW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9

Centrala, portiernia, informacja

52 32 79 300
52 32 79 329


Lekarz dyurny

52 32 79 336


Oddzia Rehabilitacji
Ordynator

52 32 79 335

Sekretariat

52 32 79 322

Lekarz - czony przez sekretariat

52 32 79 322

Pielgniarz oddziaowy

52 32 79 367

Dyurka pielegniarek

52 32 79 313

Socjalny

52 32 79 339

Zabiegowy

52 32 79 325

Sala gimnastyczna

52 32 79 331

Sala gimnastyczna

52 32 79 332

Fizykoterapia

52 32 79 302

Basen

52 32 79 369

Hydroterapia

52 32 79 335

Pacjenci

52 32 79 338


Oddzia Leczenia Grulicy i Chorb Puc - Odcinek OG
Ordynator

52 32 79 342

Lekarz

52 32 79 341

Pielgniarka oddziaowa

52 32 79 311

Sekretariat

52 32 79 309

Dyurka pielgniarek

52 32 79 344

Zabiegowy

52 32 79 316

Pacjenci

52 32 79 343


Oddzia Leczenia Grulicy i Chorb Puc - Odcinek OLG
Lekarz

52 32 79 347

Pielgniarka oddziaowa

52 32 79 350

Sekretariat

52 32 79 350

Dyurka pielgniarek

52 32 79 346


Pozostae
RTG

52 32 79 317

Rozdzielnia posikw

52 32 79 327

Warsztat

52 32 79 330

Warsztat

52 32 79 333

Kotownia, Sterylizacja

52 32 79 324

Bufet

52 32 79 303

Hotel

52 32 79 334

IMPEL

52 32 79 315


Numery telefonw na kart
Oddzia Rehabilitacji

802 00 95

Oddzia Grulicy i Chorb Puc

802 09 91

Oddzia Leczenia Grulicy i Chorb Puc

802 09 28

Hotel

802 00 90


Powrt do pocztku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012