Zakres świadczonych usług


Centrum udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:


   - opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej,

   - diagnostyki realizowanej przez zakłady i pracownie diagnostyczne,

   - profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,

   - rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i oddechowej
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012