Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
ul. Seminaryjna 1
wejście B1, III piętro


Kierownik: mgr Dorota Krawiecka
specjalista mikrobiologii i zdrowia publicznego


TELEFONY:

KIEROWNIK +48 52 32 56 792
REJESTRACJA +48 52 32 56 791, kom. 723 910 980
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI +48 52 32 56 789

e-mail:


Godziny otwarcia Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej: 7.00-14.35

Niedziele, święta
i dni dodatkowo wolne od pracy dyżur medyczny:

7.00-15.00Badania wykonuje zespół osób składający się z diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją z mikrobiologii (z I° i II° specjalizacji) oraz techników z długoletnim stażem pracy w diagnostyce mikrobiologicznej. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Diagności laboratoryjni biorą udział w kursach, szkoleniach naukowych i zjazdach Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Celem badań mikrobiologicznych jest uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoznania, leczenia i monitorowania przebiegu choroby oraz zapobiegania chorobom zakaźnym.

Zakład świadczy usługi z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy i zakażeń nieswoistych zgodne z zakresem zalecanym przez Krajowego specjalistę w dziedzinie mikrobiologii (Dz. Urz. Nr 1, poz. 3 z dnia 26.03. 1999 r) oraz kierownika Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka:

  • Dla chorych leczonych w oddziałach i poradniach przyszpitalnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
  • Na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia, z którymi podpisano umowę,
  • Odpłatnie na życzenie pacjenta.

Podstawą do wykonania Badania jest odpowiednie prawidłowo wypełnione skierowanie lub dowód wpłaty.


Kontrola jakości

W trosce o jakość i wiarogodność uzyskiwanych wyników prowadzimy ciągłą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę na każdym etapie badania. Poddajemy się również zewnętrznym badaniom biegłości:

  1. POLMICRO - organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
  2. Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality
  3. Sprawdzianom organizowanym przez KRAJOWE REFERENCYJNE LABORATORIUM PRĄTKA w zakresie mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy

Wyróżnienia
Informacja o zaprzestaniu wykonywania badania S.10.1132...
Pliki do pobrania:

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012