Zakład Patomorfologii


NUMERY TELEFONÓW:

SEKRETARIAT +48 52 32 56 702
KIEROWNIK +48 52 32 56 703,

e-mail:dr n. med. specjalista patomorfolog
Krystyna Siemiątkowska            - kierownik zakładu

dr n. med. Łukasz Korenkiewicz      - asystent


ZESPÓŁ TECHNICZNY:

mgr Katarzyna Kokocha - kierownik zespołu technicznegoINFORMACJE O ZAKŁADZIE:

Zakład Patomorfologii Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy jest nowoczesnym, bardzo dobrze wyposażonym zakładem, z doświadczonym diagnostą pełniącym równocześnie funkcje Kierownika Zakładu oraz odpowiedzialnym zespołem techników laboratoryjnych.

Szeroka oferta wykonywanych badań jest systematycznie powiększana, zgodnie z rozwijającą się ciągle wiedzą medyczną i nowymi rodzajami badań diagnostycznych. Szczególnym przedmiotem zainteresowań zakładu są choroby należące do grupy „rozsianych zmian płucnych”, choroby ziarniniakowe oraz onkologia narządów klatki piersiowej. Ponieważ patomorfologia płucna jest typowym przykładem patomorfologii klinicznej, każda diagnoza histologiczna jest powiązana z gruntowną analizą danych klinicznych, radiologicznych, a często mikrobiologicznych i serologicznych.

Zakład Patomorfologii wykonuje następujące badania w oparciu o ocenę materiału cytologicznego:

  • szczoteczkowania oskrzeli, BAC guzów w obrębie klatki piersiowej,
  • biopsji pobranych za pomocą systemu EBUS,
  • biopsji transbronchialnych,
  • płynów z jam ciała,
  • popłuczyn oskrzelowych, plwocin,
  • oligobiopsji oskrzelowych oraz opłucnej i innych struktur anatomicznych klatki piersiowej,
  • specymenów pooperacyjnych z płuc, guzów sródpiersia, węzłów chłonnych oraz opłucnej i ściany klatki piersiowej,
  • badań śródoperacyjnych,
  • biopsji chirurgicznych płuc dla diagnostyki zmian rozsianych.

Innowacyjną naszym zdaniem metodą badania płynów z jam ciała jest badanie każdego płynu za pomocą rozmazu oraz bloku komórkowego, który może służyć nam następnie do różnicowania nowotworów za pomocą badań immmunohistochemicznych – jest to szczególnie przydatne dla różnicowania przerzutów adenocarcinoma z różnych narządów z epitelioidną postacią mesothelioma malignum, bez konieczności pobierania materiału tkankowego.

Zakład Patomorfologii posiada bardzo dobry warsztat diagnostyczny oparty na najnowocześniejszym sprzęcie, pozwalającym na w pełni zautomatyzowany proces wykonywania histopatologicznych preparatów mikroskopowych (wstępne przeprowadzanie materiału tkankowego, elektroniczny mikrotom, barwienie skrawków), co owocuje preparatami bardzo dobrej jakości i pozwala na jej standaryzację. W niektórych przypadkach do postawienia ostatecznej diagnozy histopatologicznej stosujemy techniki specjalne histochemiczne i immunohistochemiczne. Posiadamy szeroki panel przeciwciał do badań immunohistochemicznych, który jest skuteczną bronią w walce z błędem diagnostycznym, a także umożliwia klasyfikację nowotworów. Najprawdopodobniej jako jedyny ośrodek w Polsce używamy przeciwciała dla antygenu Mycobacterium tuberculosis (szczep ludzki) dla diagnostyki gruźlicy, szczególnie pozapłucnej. Jako nieliczni dysponujemy w rutynowej pracy automatycznym systemem barwień immunohistochemicznych – autostainerem Dako.

Badania śródoperacyjne, dzięki wysokiej klasy kriostatowi oraz umiejętnościach zespołu technicznego opierają się na ocenie preparatów o bardzo dobrej jakości, co pozwala na zdiagnozowanie typu nowotworu w ok. 90 % przypadków, oraz określenie ostatecznej diagnozy histopatologicznej w blisko 100% przypadków schorzeń nienowotworowych. W niedalekiej przyszłości będziemy wyposażeni w pracownię badań molekularnych, zarówno dla celów kliniczno – naukowych, jak i dla celów współczesnej farmakodiagnostiki.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012