Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 26 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


Ostatnia aktualizacja: 2014-06-17Nr postępowania: 28 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGOOstatnia aktualizacja: 2014-07-01Nr postępowania: 31 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-30
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012