Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 30 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW,
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH
I WYROBÓW MEDYCZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-24Nr postępowania: 39 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ
APARATU DWUMODUŁOWEGOOstatnia aktualizacja: 2014-10-15Nr postępowania: 40 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
OLEJU OPAŁOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-16Nr postępowania: 41 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH
W BUTLACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄ

Ostatnia aktualizacja: 2014-10-17
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012