Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 26 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOOstatnia aktualizacja: 2014-09-03Nr postępowania: 28 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-19Nr postępowania: 29 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-05Nr postępowania: 30 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW,
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH
I WYROBÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-23Nr postępowania: 34 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYMIANĘ
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-05Nr postępowania: 35 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-23Nr postępowania: 36 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYŁOŻENIE ŚCIAN PŁYTAMI
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
W SALACH OPERACYJNYCH
I POMIESZCZENIACH LEKARZY
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-10Nr postępowania: 37 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ GAZÓW MEDYCZNYCH
W BUTLACH I ZBIORNIKACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄOstatnia aktualizacja: 2014-09-22
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012