Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 14 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI
W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO ODBIORU,
TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW MEDYCZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-24Nr postępowania: 15 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, DROŻDŻY
ORAZ WYROBÓW CUKIERNICZYCH
I SUCHARÓW
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-14Nr postępowania: 17 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2014-04-10
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012