Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 26 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-22Nr postępowania: 28 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-19Nr postępowania: 29 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-29Nr postępowania: 30 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW,
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH
I WYROBÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2014-08-29Nr postępowania: 31 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ APARATÓW
DO NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJOstatnia aktualizacja: 2014-08-14Nr postępowania: 32 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYŁOŻENIE ŚCIAN PŁYTAMI
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W SALACH
OPERACYJNYCH I POMIESZCZENIACH LEKARZY
W KUJAWSKO - POMORSKIM
CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZYOstatnia aktualizacja: 2014-08-21Nr postępowania: 34 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYMIANĘ
STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJOstatnia aktualizacja: 2014-08-14
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012