Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 42 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHOstatnia aktualizacja: 2014-12-12Nr postępowania: 43 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2014-12-04Nr postępowania: 44 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-03Nr postępowania: 45 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Kujawsko – Pomorskiego
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-03Nr postępowania: 46 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ostatnia aktualizacja: 2014-12-02Nr postępowania: 48 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGIIOstatnia aktualizacja: 2014-12-09Nr postępowania: 49 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ
ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO
WRAZ Z DOSTAWĄ TESTÓW DO OZNACZEŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH,
MATERIAŁÓW KONTROLNYCH,
AKCESORIÓW DO ANALIZATORA
I SYSTEMU DO MONITOROWANIA TEMPERATURY
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-16
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012