Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 23 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY MEDYCZNEJ OCHRONNEJ
I SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCHOstatnia aktualizacja: 2014-06-24Nr postępowania: 24 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ
STOSOWANYCH W TERAPII
I DIAGNOSTYCE ODDECHOWEJ
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-14Nr postępowania: 25 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-14Nr postępowania: 26 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


Ostatnia aktualizacja: 2014-06-17Nr postępowania: 27 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
- MIKROBIOLOGICZNYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ MODUŁU INKUBACYJNEGO
DO APARATU BD BACTEC MGIT 960
Ostatnia aktualizacja: 2014-07-23Nr postępowania: 28 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGOOstatnia aktualizacja: 2014-07-01
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012