Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO

Nr postępowania: 48 Z PN 14

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII


Ostatnia aktualizacja: 2015-01-22
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012