Zamówienia publiczne
powyżej 14000 Euro do 30000 EURO
i zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(2020 rok)

Procedura konkursowa nr: 04 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę agregatu prądotwórczego wraz
z montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przeniesienie i uruchomienie dotychczasowego agregatu do lokalizacji Zamawiającego
przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-11Procedura konkursowa nr: 05 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę
sprzętu laboratoryjnego


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-12Procedura konkursowa nr: 06 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawą telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-12
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012