Zamówienia publiczne powyżej 30000 EURO (2020 rok)

Nr postępowania: 09 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI
INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA
,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ
TERMOMODERNIZACJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
KPCP BYDGOSZCZ, UL. SEMINARYJNA 1
- ETAP II

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-23Nr postępowania: 21 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJOstatnia aktualizacja: 2020-07-13Nr postępowania: 22 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC ŚWIADCZEŃ
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WARUNKCH
DOMOWYCH DLA PACJENTÓW KPCP
W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-22Nr postępowania: 23 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I RĘKAWICOstatnia aktualizacja: 2020-07-21Nr postępowania: 26 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKÓW, PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH,
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA
I WYROBÓW MEDYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2020-08-12Nr postępowania: 27 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WORKÓW FOLIOWYCH
I WYROBÓW Z FOLII

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-12
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012