U W A G A !!

Korespondencję mailową proszę wysyłać używając domeny:

...@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

zamiast ...@kpcp.pl

Taka sytuacja potrwa do 30.11 (poniedziałek)


Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO





zamówienia publiczne
z 2020 roku

      



archiwum
zamówień publicznych
z 2020 roku



archiwum
zamówień publicznych
z 2019 roku



archiwum
zamówień publicznych
z 2018 roku




Zamówienia Publiczne
powyżej 14000 EURO do 30000 EURO
i zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych




zamówienia publiczne
z 2020 roku

        



archiwum
zamówień
publicznych
z 2020 roku



archiwum
zamówień
publicznych
z 2019 roku



archiwum
zamówień
publicznych
z 2018 roku




Zamówienia Publiczne do 14000 EURO




zamówienia publiczne
z 2020 roku



zamówienia publiczne
z 2019 roku

        



archiwum
zamówień
publicznych
z 2018 roku



archiwum
zamówień
publicznych
z 2017 roku



archiwum
zamówień
publicznych
z 2016 roku




Plan postępowań o udzielenie zamówień



copyright © KPCP Bydgoszcz 2012