Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy realizuje program:
pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w latach 2021-2023
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej


Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu
 • zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowaniapoprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśródpopulacji objętej Programem,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
 • obniżenie umieralności na raka płuca,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych wewczesnych stadiach zaawansowania),
 • zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania naraka płuca
Kryteria włączenie do programu:
 1. osoby w wieku 55–74 lata, które:
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).
 2. osoby w wieku 50–74 lata, które:
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
  • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),
   i
  • u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
   • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
   • ekspozycja na radon,
   • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
   • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
   • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Udzielanie informacji i zgłoszenia na badania pod numerem telefonu:

885-827-586 w godz. 7:00-14:00

lub poprzez wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej oraz dostarczenie jej:
 • osobiście, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem Programu
 • pocztą tradycyjną na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 85-326 Bydgoszcz (z dopiskiem nazwy Programu)
 • za pośrednictwem poczty e-mail: badajpluca@kpcp.pl
Termin kwalifikacji do Programu i badania będzie ustalany z pacjentem telefonicznie.
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012